Logo - razítko Logo - razítko


DOKUMENTY KE STAŽENÍZÁKLADNÍ DOKUMENTY

Školní řád

Hodnocení prospěchu a chování

Rámcový vzdělávací programFORMULÁŘE

Formulář pro omluvení absence

Žádost o individuální vzdělávací plán

Žádost o uvolnění z výuky předmětu

Žádost o zrušení vzdělávání podle ind. vzděl. plánu zdravotně postiženého žáka

Přihláška ke stravování ve školní jídelně

Zápisní lístek do školní družinyTÉMATICKÉ PLÁNY 1.st

 • 1. ročník :    MA  PR  HV  TV  VV  PRČ  ČJ 
 • 2. ročník :    MA  PR  HV  TV  VV  PRČ  ČJ 
 • 3. ročník :    MA  PR  HV  TV  VV  PRČ  ČJ 1   ČJ 2   ČJ 3  
 • 4. ročník :    MA  PR  HV  TV  VV  PRČ  ČJ  VL 
 • 5. ročník :    MA  PR  HV  TV  VV  PRČ  ČJ  VL 

 • Anglický jazyk :    3  4  5 

  TÉMATICKÉ PLÁNY 2.st

 • Anglický jazyk:    6  7  8  9 
 • Německý jazyk:    7  8  9 
 • Ruský jazyk:    7  8  9 
 • Český jazyk:    6  7  8  9 
 • Seminář z českého jazyka:    7 - 9 
 • Výtvarná výchova:    6  7  8  9 
 • Dějepis:    6  7  8  9 
 • Matematika:    6  7  8  9 
 • Fyzika:    6  7  8  9 
 • Zeměpis:    6  7  8  9 
 • Pracovní činnosti:    6  7  8 - 9 
 • Přírodopis:    6  7  8 
 • Chemie:    8  9 
 • Hudební výchova:    6 - 9 
 • Tělesná výchova:    6 - 9 
 • Informatika:    6 - 9 
 • Výchova k občanství:    7 - 9 
 • Výchova ke zdraví:    7 - 8 
 • Etická výchova:    6 
 •