AKCE ŠKOLY
Kalendář školních akcí


Klikni zde


 
  O nás
  Organizace roku
  Zápis do 1.tříd
  Pedagogický sbor
  Třídy & třídní učitelé
  Rozvrhy hodin
  Výchovný poradce
  Metodik prevence

  Download
  Tématické plány
  Školní řád
  Hodnocení žáků

  Kontakty
  Školská rada
  Výroční zprávy
  MPP
  Inspekční zprávy

 
  Základní informace
  Aktuální jídelníček
  ON LINE OBJEDNÁVKY

 
  Základní informace
  Akce družiny
  Měsíční plán

 
  Matematická třída

 
  Učebna Informatiky
  Jazyková učebna
  Odborná učebna IT
  Interaktivní tabule

Základní škola Žatec, Komenského alej 749, okres Louny - idatabaze.czZákladní školy - idatabaze.cz


STADION MLÁDÍ
Provozní řád a ceník

NABÍDKA PROSTORŮ K PRONÁJMU
V objektu Komenského alej 749, ŽatecSTATISTIKA NÁVŠTĚV


ADMINISTRÁTOR:

frankie@zateckecountry.cz
DOWNLOAD - KE STAŽENÍ

Důležité dokumenty

 • Školní řád
 • Hodnocení prospěchu a chování
 • Rámcový vzdělávací program
 • Zápisní lístek do školní družiny
 • Přihláška ke stravování ve školní jídelně
 • Nejnovější seznam pomůcek pro prvňáky - na září 2015/2016

 • Fyzikální olympiáda 2015/2016

 • Základní úlohy (pdf)
 • Základní úlohy - upravená verze (word)

 • Formuláře

 • Formulář pro omluvení absence

 • Nezávazná přihláška na zájezd do Velké Británie
 • Žádost o individuální vzdělávací plán
 • Žádost o uvolnění z výuky předmětu
 • Žádost o zrušení vzdělávání podle ind. vzděl. plánu zdravotně postiženého žáka

 • Tématické plány první stupeň

 • 1. ročník :    MA  PR  HV  TV  VV  PRČ  ČJ 
 • 2. ročník :    MA  PR  HV  TV  VV  PRČ  ČJ 
 • 3. ročník :    MA  PR  HV  TV  VV  PRČ  ČJ 1   ČJ 2   ČJ 3  
 • 4. ročník :    MA  PR  HV  TV  VV  PRČ  ČJ  VL 
 • 5. ročník :    MA  PR  HV  TV  VV  PRČ  ČJ  VL 

 • Anglický jazyk   3  4  5 
 • Informatika   5 

 • Tématické plány druhý stupeň

 • Anglický jazyk   6  7  8  9 
 • Německý jazyk   7  8  9 
 • Ruský jazyk   7  8  9 
 • Český jazyk   6  7  8  9 
 • Seminář z českého jazyka   7 - 9 
 • Výtvarná výchova   6  7  8  9 
 • Dějepis   6  7  8  9 
 • Matematika   6  7  8  9 
 • Fyzika   6  7  8  9 
 • Zeměpis   6  7  8  9 
 • Pracovní činnosti   6  7  8 - 9 
 • Přírodopis   6  7  8 
 • Chemie   8  9 
 • Hudební výchova   6 - 9 
 • Tělesná výchova   6 - 9 
 • Informatika   6 - 9 
 • Výchova k občanství   7 - 9 
 • Výchova ke zdraví   7 - 8 
 • Etická výchova   6  • Zřizovatelem je Město Žatec
  ZÁKLADNÍ KONTAKTY:
  Tel/fax: +420 415 710 391
  info@komenacek.cz

  ŘEDITEL ŠKOLY:
  srp@komenacek.cz  Kdo něco umí, dělá to.
  Kdo to neumí, učí to.
  A kdo neumí nic, ten o tom píše.
  ( Anglosaské úsloví )  VSTUP NA MAIL PRO ZAMĚSTNANCE ŠKOLY:


  Administrace  Další materiály seženete zde:  Pomůcky našich učitelů:

  Administrace

  DOTAČNÍ PROJEKTY NAŠÍ ŠKOLY  Kliknutím na tento banner, se Vám zobrazí detaily projektů.


  Dotazník Žatec