AKCE ŠKOLY
Kalendář školních akcí


Klikni zde


 
  O nás
  Organizace roku
  Zápis do 1.tříd
  Pedagogický sbor
  Třídy & třídní učitelé
  Rozvrhy hodin
  Výchovný poradce
  Metodik prevence

  Download
  Tématické plány
  Školní řád
  Hodnocení žáků

  Kontakty
  Školská rada
  Výroční zprávy
  MPP
  Inspekční zprávy

 
  Základní informace
  Aktuální jídelníček
  ON LINE OBJEDNÁVKY

 
  Základní informace
  Akce družiny
  Měsíční plán

 
  Matematická třída

 
  Učebna Informatiky
  Jazyková učebna
  Odborná učebna IT
  Interaktivní tabule

Základní škola Žatec, Komenského alej 749, okres Louny - idatabaze.czZákladní školy - idatabaze.cz


STADION MLÁDÍ
Provozní řád a ceník

NABÍDKA PROSTORŮ K PRONÁJMU
V objektu Komenského alej 749, ŽatecSTATISTIKA NÁVŠTĚV


ADMINISTRÁTOR:

frankie@zateckecountry.cz

ŠKOLNÍ DRUŽINAŠkolní družina při Základní škole Žatec, Komenského alej 749, okres Louny,
Tel.: 720 627 344 - pavilon
Tel.: 725 155 497 - budova školy

Vedoucí vychovatelka - Radka Hostková


Stránku pro Vás připravuje - Štěpánka Chovanová

ZÁPISNÍ LÍSTEK DO ŠKOLNÍ DRUŽINY - ZDE


Informace o činnosti ŠD

 • Naše školní družina je rozdělena do 7 oddělení, ve kterých se děti věnují různým činnostem zaměřeným na výtvarnou, pracovní, hudební a tělesnou výchovu. Hlavní důraz však klademe na relaxaci a volný výběr činností dětmi ve spolupráci s vychovatelkami.
 • Děti ve školní družině využívají mnoha stolních her, stavebnic, hraček, skládanek. K dispozici též mají různé knihy a časopisy.
 • Při pobytu venku navštěvujeme dětské hřiště vybudované na dvoře školy, kde mohou děti sportovat na různých dřevěných nářadích (žebřiny, horolezecká stěna, pohyblivý chodník, houpačky, hrazdy) a hrát míčové hry.
 • Paní vychovatelky se snaží podporovat děti v sebeobslužné činnosti a výchovně působit hlavně v oblasti mezilidských vztahů a pravidlech slušného chování.
 • Rodiče informují písemně vychovatelky o časech zájmových kroužků. Dále jsou povinni sdělit vychovatelce každou změnu – odhlášení z kroužků, odvolání hodiny, změnu času.

Pokyny pro rodiče
 • Provoz ŠD je každý den 6,00 – 8,00 a poté 11,30 – 16,00
 • Ranní družina je v pavilonu nad školou
 • Ráno přijde žák, žákyně do ŠD nejpozději v 7,30 h. Pokud přijde později, vstupuje do školy až v 7,40 h.
 • Odpolední ŠD navazuje na skončené vyučování. Vychovatelka si převezme děti od p.učitelky a odvede je do školní jídelny na oběd. Po obědě jdou do ŠD. Tři oddělení jsou v pavilonu nad školou a ostatní v budově školy. Děti z pavilonu jsou každý den odváděny zpět do školy ve 14,45 hod.
 • Žáci nesmí ŠD opustit bez souhlasu vychovatelky.
 • Pokud se žák do ŠD nedostaví, nemůže za něj vychovatelka zodpovídat.
 • Rodiče přihlašují žáky do ŠD v červnu řádně vyplněným zápisním lístkem nebo kdykoli během školního roku. Žáky prvních tříd v září. Zvláště pozorně vyplní tu část, kde jsou záznamy o propouštění dítěte ze ŠD domů, zda bude dítě odcházet samo nebo v doprovodu rodičů nebo jiných osob ( sourozenci, prarodiče, teta apod.). Dále pečlivě vyplní rodné číslo, zdravotní pojišťovnu dítěte, upozorní na zdravotní problémy dítěte.
 • Žák dodržuje smluvený rozsah docházky. Každou nepřítomnost musí rodiče ústně nebo písemně omluvit ( to neplatí, pokud je nepřítomnost omluvena ve škole).
 • Přejí-li si rodiče, aby dítě odešlo dříve, než je uvedeno v zápisním lístku, požádají o to písemně nikoli telefonicky.
 • Provoz ŠD končí v 16,00 hod., děti, které si do této doby nikdo z rodičů nevyzvedl, odcházejí samostatně domů. Při nevyzvednutí žáka do stanovené doby rodiči vychovatelka nejdříve podle možností informuje telefonicky rodiče žáka a osoby uvedené v přihlášce dítěte do ŠD, pokud je tento postup bezvýsledný, po ukončení provozu ŠD poučí žáka o BOZP ( nejkratší cesta domů, dopravní kázeň,….) a dohlédne na jeho odchod ze školy.
 • Vstup do prostoru ŠD není rodičům z hygienických důvodů povolen.
 • Rodiče nebo jiní hosté použijí zvonku a tak požádají o vydání svého dítěte.Do ŠD děti potřebují
 • toaletní papír (4ks)
 • papírové kapesníky (celé balení)
 • papírové utěrky (jedno balení)
 • bačkory v sáčku
 • tepláky
  ( vše podepsané )

Vychovatelky ŠD
 1. oddělení – budova školy Lenka Křížová
 2. oddělení – budova školy Radka Hostková – ved. vychovatelka
 3. oddělení – pavilon Štěpánka Chovanová
 4. oddělení – pavilon Venuše Fraňková
 5. oddělení – pavilon Irena Koutníková
 6. oddělení – budova školy Helena Kukrálová
 7. oddělení – budova školy Radka Nezbedová

Podmínky placení ŠD
 • Poplatek za ŠD činí 80,-- Kč za měsíc. Je splatný předem, platí se zpravidla ve dvou splátkách – za období září – prosinec; leden - červen.
 • Pokud za dítě není zaplacen poplatek, vedoucí vychovatelka o tom uvědomí ředitele školy nejpozději do jednoho měsíce. Ředitel školy může rozhodnout o případném vyloučení žáka ze školní družiny.
 • Výše poplatku zůstává stejná i v měsících, kdy jsou prázdniny nebo dítě marodí.

Zřizovatelem je Město Žatec
ZÁKLADNÍ KONTAKTY:
Tel/fax: +420 415 710 391
info@komenacek.cz

ŘEDITEL ŠKOLY:
srp@komenacek.czKdo něco umí, dělá to.
Kdo to neumí, učí to.
A kdo neumí nic, ten o tom píše.
( Anglosaské úsloví )VSTUP NA MAIL PRO ZAMĚSTNANCE ŠKOLY:


AdministraceDalší materiály seženete zde:Pomůcky našich učitelů:

Administrace

DOTAČNÍ PROJEKTY NAŠÍ ŠKOLYKliknutím na tento banner, se Vám zobrazí detaily projektů.


Dotazník Žatec