Adaptační pobyt 2   
Na adaptačním pobytu - Sklárna Žihle- se šesté ročníky
seznamovaly, tvořily společně znaky tříd, trička s
podpisy spolužáků, společně sportovaly,
bavily se a mají za tyto 3 dny 19.9. - 21.9.2016 společné
zážitky. Proběhlo zde také projektové vyučování založené
na aktivním sběru a poznávání
živých organismů - LES.