Podzimní projekt  (20.10.2016)   
V týdnu od 14. do 20.10. 2016 proběhl v 1.odd. podzimní projekt. Děti se zde dozvěděly mnoho
užitečných informací týkajících se přírody kolem nás, prohlédly si mnoho knih a časopisů
zaměřených na podzimní přírodu. Děti byly na poznávací vycházce (poznávání stromů, sběr plodů
a listů), vyrobily si podzimní květinu, zahrály si spoustu her (např. Strom, stromek,
stromeček; Zajíc a liška, tichá pošta- názvy stromů), zasoutěžily si ve vědomostním kvízu a
naučily se množství podzimních básní a písní. Celý projekt byl zakončen s rodiči 20.10. 2016
pásmem básní a písní, a završeným tanečkem a společným vyráběním (výroba podzimního věnečku).

Lenka Křížová