Čarodějnický rej  (28.4.2017)   
Čarodějnický rej ve školní družině

28.4.2017 se uskutečnil ve druhém oddělení školní družiny při ZŠ Komenského alej ČARODĚJNICKÝ REJ.
Děti si pro rodiče připravily pásmo básniček, písniček a soutěží. Všichni jsme si užili krásné odpoledne v
čarodějnických maskách a odletěli jsme za bouřlivého potlesku domů na košatech, jako správné čarodějnice.

Radka Hostková