Den matek  (15.5.2017)   
Besídka ke Dni matek

Děti ze třetího oddělení školní družiny při ZŠ Komenského alej v Žatci si připravily pro
maminky k jejich svátku dárek v podobě krátkého pásma písniček a básniček. Besídka se konala
15. 5. v ŠD.
Každý svou básní mamince poděkoval za její starostlivost, péči a lásku. Společnými písněmi a
básněmi s ukazováním chtěly děti své maminky potěšit a pobavit. Podle bouřlivého potlesku,
který následoval po skončení představení, se jim to podařilo. Některé maminky odcházely se
slzami dojetí v očích.
Na závěr děti daly maminkám přáníčka a dárečky, které pro ně sami vyrobily. Po veliké puse a
v objetí spokojeně odcházeli všichni domů.

Š. Chovanová