Projekt Karel IV.  (9.5. - 16.5.2017)   
Je 14. století, vládne Karel IV. a země se dožívá velkého rozkvětu…
Sice jsme neměli kouzelné sluchátko, ale žáci ze 4.B se ocitli v této době.
Od 9. 5. – 16. 5. 2017 se různými způsoby seznamovali nejen s pestrým životem panovníka, ale i se
zajímavostmi gotické doby. V průběhu šesti dní se prostřednictvím dokumentárního filmu, výrobou vlastních
helmic, královských korun, čepců, pečetí i prezentačních plakátů o majestátných budovách, seznamovali s
životem tehdejších šlechticů, m욝anů i poddaných.
Na celodenní exkurzi pohlédli do interiérů obdivuhodných gotických budov. Zaposlouchali se do
libozvučných chorálů. Při rytmu středověkých menuetů si zatančili a zazpívali si i písně z filmu Noc na
Karlštejně. Řešili matematické kvízy a tajuplné šifry a nezapomnělo se ani na prověření písařských
dovedností se znalostmi gramatiky.
Šestý den jsme se vrátili do současnosti. I když cesta byla daleká a opravdu nás bolely nožky, při
závěrečné ceremonii jsme se rozloučili s králem českým a císařem římským a zase jsme se vrátili do lavic
unavení, ale poučení.
tř. uč.
Kamila Krčová