Osek  (30.10.2017)   
Dne 30.10. 2017 navštívili žáci z 5. ročníků, v rámci výuky přírodovědy a vlastivědy na
téma Člověk v přírodě - LES, městečko Osek nedaleko Litvínova.
Cílem byla turistická vycházka s úkoly z ekosystému les, zřícenina hradu Rýzmburk a
procházka po 3D stezce v korunách stromů.
I když nám ranní počasí nepřálo a stezku v korunách stromů jsme proto museli z
bezpečnostních důvodů zrušit, exkurze se vydařila. Malebná zřícenina s okouzlujícími
zákoutími ukrytá v podzimních barvách vzrostlých buků nás ohromila. Po velmi pěkné stezce
podél bublající bystřiny byla procházka podzimní krajinou inspirací pro každého
obdivovatele přírodních krás.

Krčová