Uhelné safari  (4.10.2017)   
Dne 4.10. se 5. ročníky zúčastnily, v rámci výuky přírodovědy na téma Člověk a jeho vliv na
přírodu, exkurze do Mostu pod názvem - UHLENÉ SAFARI.
Cílem byla ukázka zdevastované krajiny povrchového uhelného lomu a následné rekultivace
krajiny po vytěžení nerostných surovin.
Navštívili jsme Areál Benedikt, Hipodrom Most, vyhlídkovou terasu lomu Vršany, vodní dílo
Vrbenský (Matylda), areál děkanského kostela a budoucí jezero Most.

K. Krčová