Planetárium  (4.12.2017)   
Dne 24. 11. 2017 navštívili žáci z 5. ročníků, v rámci projektového vyučování na téma Vesmír, nedaleké
planetárium a hvězdárnu v Mostě.

Jak je z fotodokumentace patrné, počasí nám nepřálo. I když bylo v počátku na vrcholu Hněvína
slunečno, během chvilky se krajina zahalila do tajuplné mlhy a koukání hvězdářským dalekohledem bylo
zrušené. Měli jsme možnost se s dalekohledem seznámit a zhlédnout dokument o práci na hvězdárně, ale to
nejlákavější jsme si museli odepřít. Prohlédli jsme si zákoutí hradu Hněvína a seznámili se s historií
tehdejšího hradu, po kterém zde zbylo jen pár kamenů.

Okouzlující a velmi poučná však byla projekce v planetáriu. Zkušený průvodce nás vynesl do vesmíru a
všichni jsme obdivovali nádherné scenérie, zákoutí a zajímavosti ve vesmírném nekonečnu. Ani se nám
nechtělo odejít, jak nám nadšením jiskřily nejen souhvězdí v kupoli, ale i obdivem rozzářené oči.

Krčová