Besídka ŠD  (19.12.2017)   
Vánoční besídka v ŠD

19.12. se konala vánoční besídka ve čtvrtém oddělení školní družiny. Děti předvedly rodičům krátké
pásmo vánočních básní, koled, písní a také taneček, které nacvičily s paní vychovatelkou Fraňkovou a
paní učitelkou Němcovou. Za své snažení sklidily od diváků mohutný potlesk a pochvalu.

Fraňková, Němcová