Vybíjená  (11.4.2018)   
Turnaj ve vybíjené pro 4. a 5. ročníky 2018
Ve středu 11. dubna se konal Přebor města Žatce ve vybíjené pro žáky ze 4. a 5. ročníků. Naši
školu reprezentovala 2 družstva. Dívky obsadili 1. místo a chlapci místo druhé.

Obě družstva postoupila do okresního kola, které se konalo 17. dubna.
Zde chlapci vybojovali 4. místo. Družstvo děvčat obsadilo 3. místo.
Všem hráčům děkujeme za vynikající reprezentaci.

K. Krčová