Logo - razítko Logo - razítko


INFORMACE K GDPR   Základní škola Žatec, Komenského alej 749, okres Louny, se sídlem Komenského alej 749, 438 01 Žatec, jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje zpravidla těchto subjektů: žáků, zákonných zástupců, zaměstnanců, a to ze tří důvodů: zákonný důvod, oprávněný zájem správce nebo na základě informovaného souhlasu subjektu.

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím

- datové schránky: ipxz6iq
- emailu na adrese: srp@komenacek.cz
- poštou na adrese Základní škola Žatec, Komenského alej 749, okres Louny, Komenského alej 749, 438 01 Žatec


Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na správce obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na správce obracet v případě údajů zpracovávaných na základě informovaného souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro Základní škola Žatec, Komenského alej 749, okres Louny je MAS Vladař o.p.s., IČ: 264 04 818, sídlo Karlovarská 6, Valeč, PSČ 364 53, e-mail: gdpr@vladar.cz, tel: + 420 353 399 708.