AKCE ŠKOLY
Kalendář školních akcí


Klikni zde


 
  O nás
  Organizace roku
  Zápis do 1.tříd
  Pedagogický sbor
  Třídy & třídní učitelé
  Rozvrhy hodin
  Výchovný poradce
  Metodik prevence

  Download
  Tématické plány
  Školní řád
  Hodnocení žáků

  Kontakty
  Školská rada
  Výroční zprávy
  MPP
  Inspekční zprávy

 
  Základní informace
  Aktuální jídelníček
  ON LINE OBJEDNÁVKY

 
  Základní informace
  Akce družiny
  Měsíční plán

 
  Matematická třída

 
  Učebna Informatiky
  Jazyková učebna
  Odborná učebna IT
  Interaktivní tabule

Základní škola Žatec, Komenského alej 749, okres Louny - idatabaze.czZákladní školy - idatabaze.cz






STADION MLÁDÍ
Provozní řád a ceník

NABÍDKA PROSTORŮ K PRONÁJMU
V objektu Komenského alej 749, Žatec



STATISTIKA NÁVŠTĚV


ADMINISTRÁTOR:

frankie@zateckecountry.cz




HISTORIE ŠKOLY


Tak to je naše škola. Nachází se v historické budově blízkého františkánského kláštera jižně od historického centra města Žatec. Architekt Karel Schlimp navrhl v roce 1876 dvoukřídlou budovu 97m dlouhou. Byla to největší základní škola té doby. Škola byla slavnostně otevřena 2. září 1880.

Na naší škole se vyučuje dle programu "Komeňáček připravuje pro život". Od šestého ročníku mohou žáci našeho města, na základě přijímacích zkoušek, studovat ve třídě s rozšířeným vyučováním matematiky .

Studentům je k dispozici poměrně široké zázemí k rozvíjení jejich aktivit. Škola disponuje třemi moderními počítačovými učebnami (vybavenými připojením na Internet), které žáci využívají nejen v předmětech základy práce s počítačem nebo počítačová grafika, ale i pro výuku českého, anglického a německého jazyka, zeměpisu, fyziky, chemie nebo přírodopisu. Samozřejmostí je využití učeben v rámci zájmových kroužků.

Ke konverzaci v angličtině a němčině mohou žáci od 4. tříd využívat speciální učebnu s kobercem, názornými pomůckami, audiovizuální technikou, kde výuka probíhá poněkud neformálně, ve skupinách, hravou formou. Jazyková učebna s připojením na Internet s vynikajícími jazykovými programy, které v mnohém usnadňují výuku jazyků dětem s poruchami učení.
Ve spojovací místnosti v druhém patře je k vidění naše galerie s dílky dětí z hodin výtvarné výchovy a keramického kroužku. Díla žáků zdobí všechny chodby naší školy. K pěknému prostředí jistě přispívají i jednotlivé učebny, jejichž interiéry si starší žáci sami dotvářejí podle svých zájmů, zálib a potřeb. Těm menším pak pomáhají paní učitelky. Zejména menším dětem slouží v ranních a odpoledních hodinách družina, ve které se vychovatelky starají o další všestranný rozvoj žáků. Proto i zde nalezneme počítač, televizi s videem a zejména velmi pěknou hernu s množstvím hraček, her a stavebnic.
Všichni samozřejmě využívají velkou tělocvičnu, která je ve zvláštní budově za školním dvorem a menší tělocvičnu uvnitř budovy. Od jara do podzimu však žáci využívají hlavně venkovní sportovní areál. Pro široké sportovní vyžití je zde k dispozici fotbalové hřiště, hřiště pro volejbal, softball a sektory pro atletické disciplíny.


Zřizovatelem je Město Žatec




ZÁKLADNÍ KONTAKTY:
Tel/fax: +420 415 710 391
info@komenacek.cz

ŘEDITEL ŠKOLY:
srp@komenacek.cz



Kdo něco umí, dělá to.
Kdo to neumí, učí to.
A kdo neumí nic, ten o tom píše.
( Anglosaské úsloví )







VSTUP NA MAIL PRO ZAMĚSTNANCE ŠKOLY:


Administrace



Další materiály seženete zde:



Pomůcky našich učitelů:





Administrace

DOTAČNÍ PROJEKTY NAŠÍ ŠKOLY



Kliknutím na tento banner, se Vám zobrazí detaily projektů.


Dotazník Žatec