AKCE ŠKOLY
Kalendář školních akcí


Klikni zde


 
  O nás
  Organizace roku
  Zápis do 1.tříd
  Pedagogický sbor
  Třídy & třídní učitelé
  Rozvrhy hodin
  Výchovný poradce
  Metodik prevence

  Download
  Tématické plány
  Školní řád
  Hodnocení žáků

  Kontakty
  Školská rada
  Výroční zprávy
  MPP
  Inspekční zprávy

 
  Základní informace
  Aktuální jídelníček
  ON LINE OBJEDNÁVKY

 
  Základní informace
  Akce družiny
  Měsíční plán

 
  Matematická třída

 
  Učebna Informatiky
  Jazyková učebna
  Odborná učebna IT
  Interaktivní tabule

Základní škola Žatec, Komenského alej 749, okres Louny - idatabaze.czZákladní školy - idatabaze.cz


STADION MLÁDÍ
Provozní řád a ceník

NABÍDKA PROSTORŮ K PRONÁJMU
V objektu Komenského alej 749, ŽatecSTATISTIKA NÁVŠTĚV


ADMINISTRÁTOR:

frankie@zateckecountry.cz
Rozšířené vyučování matematiky


Škola je za tímto účelem vybavena odbornými učebnami fyziky, chemie a počítačovými učebnami. Žáci provádějí množství pokusů a laboratorních prací, často k práci používají počítače. Důraz je kladen především na samostatné myšlení a řešení problémů.

Kromě toho se vyučují cizí jazyky - angličtina, němčina a ruština. I zde je k výuce využívána výpočetní technika. Žáci jsou tak díky intenzivní výuce velmi dobře připraveni pro studium na středních školách.

Informace

Informace pro rodiče žáků 5. tříd, kteří mají zájem o zařazení svého syna, dcery do třídy s rozšířenou výukou matematiky. Tyto třídy jsou zřizovány od 6. ročníku. Žáci mají zvýšený počet hodin matematiky, ale celkový počet vyučovacích hodin je stejný jako v ostatních třídách. Podmínkou pro zařazení je poslední vysvědčení s vyznamenáním a úspěšné zvládnutí testů všeobecných znalostí z matematiky, českého a anglického jazyka.

Pokud máte zájem a Vaše dítě splňuje výše uvedené podmínky, vyplňte přihlášku, nechte ji potvrdit vedením školy a odevzdejte či pošlete i s fotokopií posledního vysvědčení řediteli školy. O výsledku přijímacího řízení budete vyrozuměni do 12.5.2017 na webových stránkách školy.

Na test všeobecných znalostí si vezměte psací a rýsovací potřeby, barevné tužky. Pokud dcera (syn) splní všechny požadavky přijímacího řízení a bude přijata (přijat) do třídy s rozšířenou výukou matematiky a zákonní zástupci se rozhodnou, že nenastoupí, musí tuto skutečnost písemně oznámit vedení školy.

Termín písemných prověření znalostí z matematiky, anglického jazyka a českého jazyka je zveřejněn v kalendáři na úvodní straně tohoto webu . Aktuálně i zde:

 • přihlášky do 21.04.2017
 • prověření znalostí 3.5.2017, sraz žáků z jiných škol v 8,00hod ve vstupním vestibulu 1.stupně
 • náhradní kolo prověření znalostí 10.5.2017

  Mgr. Zdeněk Srp, ředitel školy
 •  

  Přihláška ke stažení

  Vzorové práce z roku 2010 ke stažení ČJ list 1 ( JPG ) / ČJ list 2 ( JPG ) / AJ ( JPG ) / MA ( JPG )

  Vzorové práce z roku 2011 ke stažení ČJ list 1 ( JPG ) / AJ ( PDF ) / MA ( DOC )

  Vzorové práce z roku 2014 ke stažení ČJ ( DOC ) / AJ ( DOC ) / MA ( DOC )

  Vzorové práce z roku 2016 ke stažení ČJ ( DOC ) / AJ ( DOCX ) / MA ( DOCX )

  Vzorové práce z roku 2017 ke stažení ČJ ( DOCX ) / AJ ( DOCX ) / MA ( DOCX )  Zřizovatelem je Město Žatec
  ZÁKLADNÍ KONTAKTY:
  Tel/fax: +420 415 710 391
  info@komenacek.cz

  ŘEDITEL ŠKOLY:
  srp@komenacek.cz  Kdo něco umí, dělá to.
  Kdo to neumí, učí to.
  A kdo neumí nic, ten o tom píše.
  ( Anglosaské úsloví )  VSTUP NA MAIL PRO ZAMĚSTNANCE ŠKOLY:


  Administrace  Další materiály seženete zde:  Pomůcky našich učitelů:

  Administrace

  DOTAČNÍ PROJEKTY NAŠÍ ŠKOLY  Kliknutím na tento banner, se Vám zobrazí detaily projektů.


  Dotazník Žatec