Logo - razítko Logo - razítko


ROZŠÍŘENÉ VYUČOVÁNÍ MATEMATKYInformace

Informace pro rodiče žáků 5. tříd, kteří mají zájem o zařazení svého syna, dcery do třídy s rozšířenou výukou matematiky. Tyto třídy jsou zřizovány od 6. ročníku. Žáci mají zvýšený počet hodin matematiky, ale celkový počet vyučovacích hodin je stejný jako v ostatních třídách. Podmínkou pro zařazení je poslední vysvědčení s vyznamenáním a úspěšné zvládnutí testů všeobecných znalostí z matematiky.

Pokud máte zájem a Vaše dítě splňuje výše uvedené podmínky, vyplňte PŘIHLÁŠKU, nechte ji potvrdit vedením školy a odevzdejte či pošlete i s fotokopií posledního vysvědčení řediteli školy.

O výsledku přijímacího řízení budete vyrozuměni do 11.5.2018 na webových stránkách školy. Na test všeobecných znalostí si vezměte psací a rýsovací potřeby, barevné tužky. Pokud dcera (syn) splní všechny požadavky přijímacího řízení a bude přijata (přijat) do třídy s rozšířenou výukou matematiky a zákonní zástupci se rozhodnou, že nenastoupí, musí tuto skutečnost písemně oznámit vedení školy.


Termín písemných prověření znalostí z matematiky je zveřejněn v kalendáři na úvodní straně tohoto webu.

Aktuálně i zde:


 • přihlášky do 30.4.2018
 • prověření znalostí 3.5.2018, sraz žáků z jiných škol v 8,00 hod ve vstupním vestibulu 1.stupně
 • náhradní kolo prověření znalostí 10.5.2018
  Mgr. Zdeněk Srp, ředitel školy

   

  Přihláška ke stažení

  Vzorové práce z roku 2010 ke stažení ČJ list 1 ( JPG ) / ČJ list 2 ( JPG ) / AJ ( JPG ) / MA ( JPG )

  Vzorové práce z roku 2011 ke stažení ČJ list 1 ( JPG ) / AJ ( PDF ) / MA ( DOC )

  Vzorové práce z roku 2014 ke stažení ČJ ( DOC ) / AJ ( DOC ) / MA ( DOC )

  Vzorové práce z roku 2016 ke stažení ČJ ( DOC ) / AJ ( DOCX ) / MA ( DOCX )

  Vzorové práce z roku 2017 ke stažení ČJ ( DOCX ) / AJ ( DOCX ) / MA ( DOCX )
  PŘIHLÁŠKA DO MATEMATICKÉ TŘÍDY
 •