Logo - razítko Logo - razítko


ROZŠÍŘENÉ VYUČOVÁNÍ MATEMATKYInformace

Informace pro rodiče žáků 5. tříd, kteří mají zájem o zařazení svého syna, dcery do třídy s rozšířenou výukou matematiky. Tyto třídy jsou zřizovány od 6. ročníku. Žáci mají zvýšený počet hodin matematiky, ale celkový počet vyučovacích hodin je stejný jako v ostatních třídách. Podmínkou pro zařazení je poslední vysvědčení s vyznamenáním a úspěšné zvládnutí testů všeobecných znalostí z matematiky.

Pokud máte zájem a Vaše dítě splňuje výše uvedené podmínky, vyplňte PŘIHLÁŠKU, nechte ji potvrdit vedením školy a odevzdejte či pošlete i s fotokopií posledního vysvědčení řediteli školy.

O výsledku přijímacího řízení budete vyrozuměni do 17.5.2019 na webových stránkách školy. Na test všeobecných znalostí si vezměte psací a rýsovací potřeby, barevné tužky. Pokud dcera (syn) splní všechny požadavky přijímacího řízení a bude přijata (přijat) do třídy s rozšířenou výukou matematiky a zákonní zástupci se rozhodnou, že nenastoupí, musí tuto skutečnost písemně oznámit vedení školy.


Termín písemných prověření znalostí z matematiky je zveřejněn v kalendáři na úvodní straně tohoto webu.

Aktuálně i zde:


 • přihlášky do 3.5.2019
 • prověření znalostí 7.5.2019, sraz žáků z jiných škol v 8,00 hod ve vstupním vestibulu 1.stupně
 • náhradní kolo prověření znalostí 14.5.2019
  Mgr. Zdeněk Srp, ředitel školy

   

  Přihláška ke stažení

  Vzorové práce z roku 2010 ke stažení MA ( JPG )

  Vzorové práce z roku 2011 ke stažení MA ( DOC )

  Vzorové práce z roku 2014 ke stažení MA ( DOC )

  Vzorové práce z roku 2016 ke stažení MA ( DOCX )

  Vzorové práce z roku 2017 ke stažení MA ( DOCX )
  PŘIHLÁŠKA DO MATEMATICKÉ TŘÍDY
 •