Logo - razítko Logo - razítko


VÝCHOVNÝ PORADCEMgr.Němcová Jitka nemcova@komenacek.cz - 1.st
Mgr.Paterová Ladislava paterova@komenacek.cz - 2.st


   Výchovný poradce Vám pomůže s řešením výchovných, kázeňských a vzdělávacích problémů Vašich dětí a poskytne Vám odbornou pomoc v profesní orientaci žáků po absolvování ZŠ. Výchovný poradce je spojovacím článkem mezi Vámi rodiči a řadou institucí, které se zabývají specializovanou péčí o mládež. Výchovný poradce úzce spolupracuje s vedením školy, třídními učiteli a protidrogovým preventistou.

POZOR - POZOR - POZOR

- Informace pro vycházející žáky: ZDE ( formát word )
- Informace k jednotné přijímací zkoušce na střední školy: CERMAT
Zajímavé odkazy:

Testy k volbě povolání:

www.zkousky-nanecisto.cz
www.scio.cz
www.ceskaskola.cz
www.vzdelavanionline.cz
www.mamenato.cz
www.az-smart.cz
www.gwo.cz

Pro výběr školy:

www.atlasskolstvi.cz
www.stredniskoly.cz
www.infoabsolvent.cz
www.vzdelani.cz
www.stredniskoly.cz
www.uiv.cz
www.nuov.cz