AKCE ŠKOLY
Kalendář školních akcí


Klikni zde


 
  O nás
  Organizace roku
  Zápis do 1.tříd
  Pedagogický sbor
  Třídy & třídní učitelé
  Rozvrhy hodin
  Výchovný poradce
  Metodik prevence

  Download
  Tématické plány
  Školní řád
  Hodnocení žáků

  Kontakty
  Školská rada
  Výroční zprávy
  MPP
  Inspekční zprávy

 
  Základní informace
  Aktuální jídelníček
  ON LINE OBJEDNÁVKY

 
  Základní informace
  Akce družiny
  Měsíční plán

 
  Matematická třída

 
  Učebna Informatiky
  Jazyková učebna
  Odborná učebna IT
  Interaktivní tabule

Základní škola Žatec, Komenského alej 749, okres Louny - idatabaze.czZákladní školy - idatabaze.cz


STADION MLÁDÍ
Provozní řád a ceník

NABÍDKA PROSTORŮ K PRONÁJMU
V objektu Komenského alej 749, ŽatecSTATISTIKA NÁVŠTĚV


ADMINISTRÁTOR:

frankie@zateckecountry.cz
ŠKOLNÍ METODIK PREVENCEMgr.Mrnková Marta mrnkova@komenacek.cz - 1.st
Mgr.Rodová Kamila rodova@komenacek.cz - 2.st


Školní metodik prevence vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské. Náplň jeho činnosti je obsažena ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Konkrétní činnosti:
  1. Prevence záškoláctví, závislosti, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, rizikových projevů sebepoškozování a dalších forem rizikového chování
  2. Vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s třídními kolektivy
  3. Prevence rasismu, xenofobie a dalších jevů, které souvisí s otázkou přijímání kulturní a etnické odlišnosti
  4. Spolupráce s orgány státní správy a samosprávy a s odbornými pracovišti, které působí v oblasti prevence rizikového chování
  5. Vedení databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence sociálně patologických jevů (střediska výchovné péče, poradny, zdravotnická zařízení, Policie ČR, orgány sociální péče, centra krizové intervence)
  6. Vyhledávání a orientační šetření žáků s projevy rizikového chování, poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště
  7. Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd
  8. Zajišťování a tvorba Minimálního preventivního programu školy. K nahlédnutí zde.


V případě výskytu rizikového chování bude postupováno podle školního řádu, pravidel pro hodnocení výsledků a vzdělávání a pokynů MŠMT. Na pohovoru se aktivně podílejí třídní učitel, výchovný poradce, školní metodik prevence, případně vedení školy. Vše bude oznámeno zákonným zástupcům, OSPOD, případně Policii ČR.Zřizovatelem je Město Žatec
ZÁKLADNÍ KONTAKTY:
Tel/fax: +420 415 710 391
info@komenacek.cz

ŘEDITEL ŠKOLY:
srp@komenacek.czKdo něco umí, dělá to.
Kdo to neumí, učí to.
A kdo neumí nic, ten o tom píše.
( Anglosaské úsloví )VSTUP NA MAIL PRO ZAMĚSTNANCE ŠKOLY:


AdministraceDalší materiály seženete zde:Pomůcky našich učitelů:

Administrace

DOTAČNÍ PROJEKTY NAŠÍ ŠKOLYKliknutím na tento banner, se Vám zobrazí detaily projektů.


Dotazník Žatec