AKCE ŠKOLY
Kalendář školních akcí


Klikni zde


 
  O nás
  Organizace roku
  Zápis do 1.tříd
  Pedagogický sbor
  Třídy & třídní učitelé
  Rozvrhy hodin
  Výchovný poradce
  Metodik prevence

  Download
  Tématické plány
  Školní řád
  Hodnocení žáků

  Kontakty
  Školská rada
  Výroční zprávy
  MPP
  Inspekční zprávy

 
  Základní informace
  Aktuální jídelníček
  ON LINE OBJEDNÁVKY

 
  Základní informace
  Akce družiny
  Měsíční plán

 
  Matematická třída

 
  Učebna Informatiky
  Jazyková učebna
  Odborná učebna IT
  Interaktivní tabule

Základní škola Žatec, Komenského alej 749, okres Louny - idatabaze.czZákladní školy - idatabaze.cz


STADION MLÁDÍ
Provozní řád a ceník

NABÍDKA PROSTORŮ K PRONÁJMU
V objektu Komenského alej 749, ŽatecSTATISTIKA NÁVŠTĚV


ADMINISTRÁTOR:

frankie@zateckecountry.cz
SMART Board 680


Dotační projekt MŠMT - Moderní předávání informací a dovedností. Téma: Vytvoření výukových materiálů s využitím ICT.

Cílem projektu je předávání informací žákům, zvyšování a rozšiřování dovedností při využití ICT technologií, vytvoření nových podmínek pro výuku v běžných třídách pomocí interaktivních tabulí. Zaměříme se nejen na žáky bezproblémové, ale i integrované. Budeme vytvářet materiály a didaktické pomůcky, které budou pomáhat při odstraňování či nápravě těchto poruch. Důvodem podání projektu je zvyšování efektivity vzdělávání, rozšiřování ICT dovedností pedagogů i žáků, v neposlední řadě naplňování dlouhodobé koncepce školy.


Interaktivní tabule vypadá na první pohled zcela nenápadně, podobně jako ta bílá, keramická. Čím se však výrazně liší je připojení k počítači. Může tedy fungovat jako obrovský tablet, na který se navíc promítá obraz. Počítač se pak ovládá elektronickým perem. Melaminový povrch tabule je velice tvrdý, odolný proti poškrábání, tabuli nevadí ani bouchání a otřesy.

Ve dvou učebnách prvního stupně byla nainstalována interaktivní dotyková tabule SMART Board 680 s originálním SMART ozvučením.

Před interaktivní tabulí SMART Board je umnístěna jednolistá pylonová tabule, která plní dvě funkce. Umožňuje centrální orientaci obou tabulí v čele učebny a zastává ochrannou funkci proti poškození SMART Boardu. Pro projekci je použit datový projektor EPSON
EMP-82.

Základem učebny je interaktivní tabule a software instalovaný na přenosném počítači učitele. Obraz je pak na tabuli zavěšenou na stěně či stojanu přenášen dataprojektorem, umístěným pod stropem místnosti. Vše je ovládáno přímo na tabuli elektronickým perem. Pro další potřeby výuky je doplněno ozvučení, DVD a video přehrávač. Počítač je navíc připojen k internetu pomocí WIFI (5MB/s).

Jediný dotek ruky na projekční ploše a zobrazovaná aplikace reaguje jako při kliknutí myší! Žáci a studenti tak mohou krok za krokem sledovat výklad nebo postup při ovládání softwarového produktu. Na jakékoliv místo běžícího programu můžete psát ručně poznámky, podtrhávat a zvýrazňovat jednotlivé části výkladu, které si můžete uložit či přímo vytisknout. Přiložený SW rozpozná i psané písmo a převede Vám ho do textů a to včetně diakritiky. Potřebujete klávesnici, stačí vyvolat virtuální klávesnici, na které budete psát opět pouze a jen Vaší rukou. Nebo dáváte přednost popisovači? Žádný problém. Stačí zvednou zvolenou barvu a můžete kreslit i psát.

Dotyková tabule SMART Board používá ke svému provozu software verze 9.1 CZ

Hlavní vlastnosti:

 • Veškerá ovládací menu v českém jazyce
 • Intuitivní ovládání
 • Flexibilita – lepší přístup a ovládání pro všechny uživatele
 • Zjednodušení přístupu k obsahu, galeriím
 • Možnost celoobrazovkového zobrazení
 • Podpora nových formátů včetně FLASH
 • Snadnější vkládání a editace textu
 • Nové kreslicí, psací a zvýrazňovací techniky, které pomohou lépe vyjádřit vaše myšlenky

  Základem software je program "NOTEBOOK". Ten Vám poskytne nejen možnost připravit si velice snadno program výuky v kabinetu či doma, ale navíc Vám poskytne širokou nabídku různých zdrojových obrázků – mapy, schémata, notové osnovy i třeba hokejové hřiště.

  Záložky po straně pracovní plochy jediným kliknutím zpřístupní jednotlivé pracovní stránky, galerie podkladů a obrázků a potřebné přílohy. Vývojáři přitom mysleli na uživatele: pozice záložek je volitelně vpravo nebo vlevo, jak to komu vyhovuje, a lze je automaticky minimalizovat, abychom měli plnou pracovní plochu. Nástrojovou lištu s ovládacími ikonami můžeme prostým tahem seshora přesunout dospodu pracovní plochy tak, aby k němu měl pohodlný přístup i malý prvňáček.

  Významným způsobem jsou obohaceny galerie podkladů. Počet tapet a obrázků se masivně rozšířil a prakticky do všech oborů přibyla vzorová řada interaktivních animovaných výukových sekvencí, které program neuvěřitelně obohacují. Řekněte sami: naučíte se lidskému dýchacímu ústrojí lépe z prostého popisu, a nebo tak, že si jej vzorově, z jednotlivých částí, "elektronicky" sestavíte a pacienta oživíte? Nebo si můžete zkusit zapojit elektrický obvod či štěpit atomy. Vzhledem k tomu, že jsou sekvence realizovány v dnes již běžné technologii Flash, můžete se o další vhodné náměty postarat sami: stáhnete je z Internetu nebo si je naprogramujete.
 • Zřizovatelem je Město Žatec
  ZÁKLADNÍ KONTAKTY:
  Tel/fax: +420 415 710 391
  info@komenacek.cz

  ŘEDITEL ŠKOLY:
  srp@komenacek.cz  Kdo něco umí, dělá to.
  Kdo to neumí, učí to.
  A kdo neumí nic, ten o tom píše.
  ( Anglosaské úsloví )  VSTUP NA MAIL PRO ZAMĚSTNANCE ŠKOLY:


  Administrace  Další materiály seženete zde:  Pomůcky našich učitelů:

  Administrace

  DOTAČNÍ PROJEKTY NAŠÍ ŠKOLY  Kliknutím na tento banner, se Vám zobrazí detaily projektů.


  Dotazník Žatec