Logo - razítko Logo - razítko


PEDAGOGICKÝ SBOR1.STUPEŇ

Fajkusová Věra   1.A fajkusova@komenacek.cz
Šimsová Hana   1.C simsova@komenacek.cz
Němcová Jitka   1.B nemcova@komenacek.cz
   
Fajlová Eliška   2.A fajlova@komenacek.cz
Janíková Denisa   2.B janikova@komenacek.cz
Potěšilová Lenka   2.C potesilova@komenacek.cz
Novotná Nikola   2.D novotna@komenacek.cz
   
Balvínová Dagmar   3.A balvinova@komenacek.cz
Papáčková Daniela  3.B papackova@komenacek.cz
Petráňová Zuzana   3.C petranova@komenacek.cz
   
Mrnková Marta   4.A mrnkova@komenacek.cz
Lehmanová Iva   4.B lehmanova@komenacek.cz
Třasáková Daniela  4.C trasakova@komenacek.cz
   
Vondráková Petra   5.A vondrakova@komenacek.cz
Krčová Kamila   5.B krcova@komenacek.cz
Vítová Věra   5.C vitova@komenacek.cz2004-2005
2004-2005
2005-2006
2005-2006
2006-2007
2006-2007
2008-2009
2008-2009
2009-2010
2009-2010
2010-2011
2010-2011
2011-2012
2011-2012
2012-2013
2012-2013
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2015-20162.STUPEŇ

Zdeněk Srp  Inf srp@komenacek.cz
Marie Šrajberová  Tv, Inf, Z, Psh srajberova@komenacek.cz
Šárka Hamranová  Čj, Hv hamranova@komenacek.cz
   
Jan Bajbora 8.B Tv, Inf, Z, Psh bajbora@komenacek.cz
Lenka Gellnerová  Aj, Prč gellnerova@komenacek.cz
Hana Hinková 9.A Čj, Dě, Prč hinkova@komenacek.cz
David Nekola 8.C Aj, Dě, Inf, Vob, Tvnekola@komenacek.cz
Eva Hurtová  Aj, Vv hurtova@komenacek.cz
Anna Nogolová 9.B Z, Ch, Tv, Př, Vzdr nogolova@komenacek.cz
Ladislava Paterová 6.A Aj, Ma paterova@komenacek.cz
Anna Pipalová  Ma, Fy pipalova@komenacek.cz
Leona Prášková 8.A D, Rj, Prč, Vob, Ev praskova@komenacek.cz
Kamila Rodová 9.C Prč, Čj rodova@komenacek.cz
František Roubal 7.C Fy, Inf roubal@komenacek.cz
Jitka Svorníková 7.A Ma, Ch svornikova@komenacek.cz
Štěpánka Salačová  Ze, Nj, Psh salacova@komenacek.cz
Vlastimil Šmíd  Tv, Př, Vzdr smid@komenacek.cz
Martina Tréglová 7.B D, Čj, Vob, Prč, Rj treglova@komenacek.cz
Eva Knoblauchová  Vv, Prč knoblauchova@komenacek.cz
Romana Valešová  Aj valesova@komenacek.cz
Ivana Malcovská 6.C Tv, Inf, Z, Psh spirkova@komenacek.cz
Jana Karasová  Aj, Prč karasova@komenacek.cz
Lucie Kolmanová  Hv kolmanova@komenacek.cz
Rostislav Štíhlovský  Aj, Ict stihlovsky@komenacek.cz
Zdeňka Kobelčuková 6.B Tv, Psh, M, Prč, Ev, Inf, Fkobelcukova@komenacek.cz