Logo - razítko Logo - razítko


ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍDInformace k zápisu:Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2017 - 2018 se uskuteční ve dnech
5.,6. dubna 2017 od 13.00 do 17.00 hodin.


- Zápis je povinný pro všechny děti narozené do 31.8.2011 včetně,
týká se i dětí s odloženou školní docházkou.
- Rodiče dětí jsou povinni přihlásit do školy i dítě neschopné školní docházky pro vadu tělesnou, smyslovou nebo duševní.
- Pokud dítě nastupuje po udělení odkladu školní docházky do 1.ročníku do školy,
jejímž ředitelem byl odklad udělen, musí znovu k zápisu.

Rodiče nebo zákonní zástupci, kteří jdou s dětmi k zápisu,
předloží občanský průkaz a rodný list dítěte.Formuláře:Zápisní list
Žádost o přijetí k základnímu vzdělání
Žádost o odklad povinné školní docházky
Žádost o dodatečný odklad povinné školní docházky


Důležité dokumenty ke stažení:Kritéria přijetí dítěte do 1.třídy
Všeobecné informace pro rodiče - k zápisu
Desatero pro rodiče předškoláka
Klíčové kompetence MŠ
Školní zralost - informace pro rodiče
Nejnovější seznam pomůcek pro prvňáky - 2017-2018


Obvody pro zápis:Obec stanoví podle § 178 odst.2 školského zákona školské obvody spádové školy. Do spádové školy jsou přednostně přijímáni žáci s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu. Zákonný zástupce dítěte může pro žáka zvolit jinou než spádovou školu. Důvodem nepřijetí dítěte do vybrané školy je především kapacita školy.