AKCE ŠKOLY
Kalendář školních akcí


Klikni zde


 
  O nás
  Organizace roku
  Zápis do 1.tříd
  Pedagogický sbor
  Třídy & třídní učitelé
  Rozvrhy hodin
  Výchovný poradce
  Metodik prevence

  Download
  Tématické plány
  Školní řád
  Hodnocení žáků

  Kontakty
  Školská rada
  Výroční zprávy
  MPP
  Inspekční zprávy

 
  Základní informace
  Aktuální jídelníček
  ON LINE OBJEDNÁVKY

 
  Základní informace
  Akce družiny
  Měsíční plán

 
  Matematická třída

 
  Učebna Informatiky
  Jazyková učebna
  Odborná učebna IT
  Interaktivní tabule

Základní škola Žatec, Komenského alej 749, okres Louny - idatabaze.czZákladní školy - idatabaze.cz


STADION MLÁDÍ
Provozní řád a ceník

NABÍDKA PROSTORŮ K PRONÁJMU
V objektu Komenského alej 749, ŽatecSTATISTIKA NÁVŠTĚV


ADMINISTRÁTOR:

frankie@zateckecountry.cz
Zápis do prvního ročníku základní školy


Informace k zápisu:

Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2017 - 2018 se uskuteční ve dnech
5.,6. dubna 2017 od 13.00 do 17.00 hodin.


- Zápis je povinný pro všechny děti narozené do 31.8.2011 včetně,
týká se i dětí s odloženou školní docházkou.
- Rodiče dětí jsou povinni přihlásit do školy i dítě neschopné školní docházky pro vadu tělesnou, smyslovou nebo duševní.
- Pokud dítě nastupuje po udělení odkladu školní docházky do 1.ročníku do školy,
jejímž ředitelem byl odklad udělen, musí znovu k zápisu.

Rodiče nebo zákonní zástupci, kteří jdou s dětmi k zápisu,
předloží občanský průkaz a rodný list dítěte.

Formuláře:

Zápisní list
Žádost o přijetí k základnímu vzdělání
Žádost o odklad povinné školní docházky
Žádost o dodatečný odklad povinné školní docházky

Důležité dokumenty ke stažení:

Kritéria přijetí dítěte do 1.třídy
Všeobecné informace pro rodiče - k zápisu
Desatero pro rodiče předškoláka
Klíčové kompetence MŠ
Školní zralost - informace pro rodiče
Nejnovější seznam pomůcek pro prvňáky - 2017-2018


Obvody pro zápis:

Obec stanoví podle § 178 odst.2 školského zákona školské obvody spádové školy. Do spádové školy jsou přednostně přijímáni žáci s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu. Zákonný zástupce dítěte může pro žáka zvolit jinou než spádovou školu. Důvodem nepřijetí dítěte do vybrané školy je především kapacita školy.Zřizovatelem je Město Žatec
ZÁKLADNÍ KONTAKTY:
Tel/fax: +420 415 710 391
info@komenacek.cz

ŘEDITEL ŠKOLY:
srp@komenacek.czKdo něco umí, dělá to.
Kdo to neumí, učí to.
A kdo neumí nic, ten o tom píše.
( Anglosaské úsloví )VSTUP NA MAIL PRO ZAMĚSTNANCE ŠKOLY:


AdministraceDalší materiály seženete zde:Pomůcky našich učitelů:

Administrace

DOTAČNÍ PROJEKTY NAŠÍ ŠKOLYKliknutím na tento banner, se Vám zobrazí detaily projektů.


Dotazník Žatec