Komeňáček
připravuje děti pro život...
Komeňáček
Základní škola s rozšířenou výukou matematiky...

Matematická třída

Informace pro rodiče žáků 5. tříd, kteří mají zájem o zařazení svého syna, dcery do třídy s rozšířenou výukou matematiky. Tyto třídy jsou zřizovány od 6. ročníku. Žáci mají zvýšený počet hodin matematiky, ale celkový počet vyučovacích hodin je stejný jako v ostatních třídách. Podmínkou pro zařazení je poslední vysvědčení s vyznamenáním a úspěšné zvládnutí testů všeobecných znalostí z matematiky.

Pokud máte zájem a Vaše dítě splňuje výše uvedené podmínky, vyplňte přihlášku, nechte ji potvrdit vedením školy a odevzdejte či pošlete i s fotokopií posledního vysvědčení řediteli školy.

O výsledku přijímacího řízení budete vyrozuměni do 17.5.2020 na webových stránkách školy. Na test všeobecných znalostí si vezměte psací a rýsovací potřeby, barevné tužky. Pokud dcera (syn) splní všechny požadavky přijímacího řízení a bude přijata (přijat) do třídy s rozšířenou výukou matematiky a zákonní zástupci se rozhodnou, že nenastoupí, musí tuto skutečnost písemně oznámit vedení školy.

Termíny:

  • přihlášky do xx.xx.2020
  • prověření znalostí xx.xx.2020, sraz žáků z jiných škol v 8,00 hod ve vstupním vestibulu 1.stupně
  • náhradní kolo prověření znalostí xx.xx.2020


  Zpět na předchozí stránku