Komeňáček
připravuje děti pro život...
Komeňáček
Základní škola s rozšířenou výukou matematiky...

Matematická třída

Informace pro rodiče žáků 5. tříd, kteří mají zájem o zařazení svého syna, dcery do třídy s rozšířenou výukou matematiky. Tyto třídy jsou zřizovány od 6. ročníku. Žáci mají zvýšený počet hodin matematiky, ale celkový počet vyučovacích hodin je stejný jako v ostatních třídách. Podmínkou pro zařazení je poslední vysvědčení s vyznamenáním a úspěšné zvládnutí testů všeobecných znalostí z matematiky.

Pokud máte zájem a Vaše dítě splňuje výše uvedené podmínky, vyplňte přihlášku, nechte ji potvrdit vedením školy a odevzdejte či pošlete i s fotokopií posledního vysvědčení řediteli školy.

O výsledku přijímacího řízení budete vyrozuměni do 15. 5. 2020 na webových stránkách školy. Na test všeobecných znalostí si vezměte psací a rýsovací potřeby, barevné tužky. Pokud dcera (syn) splní všechny požadavky přijímacího řízení a bude přijata (přijat) do třídy s rozšířenou výukou matematiky a zákonní zástupci se rozhodnou, že nenastoupí, musí tuto skutečnost písemně oznámit vedení školy.

Termíny:

  • přihlášky do 30. 4. 2020
  • PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ
  • prověření znalostí 5 .5. 2020, sraz žáků z jiných škol v 8,00 hod ve vstupním vestibulu 1.stupně
  • náhradní kolo prověření znalostí 12. 5. 2020

Vzorové přijímací testy z předešlých let:

  • 2017 (formát word)
  • 2016 (formát word)
  • 2014 (formát word)
  • 2012 (formát word)


  Zpět na předchozí stránku