Komeňáček
připravuje děti pro život...
Komeňáček
Základní škola s rozšířenou výukou matematiky...

Pedagogický sbor

Tato data a informace zde uvedené jsou automaticky načítány ze systému Bakaláři.

Titul Jméno Přijmení Funkce Pracovní zařazení Aprobace
Mgr. Jan Bajbora učitel učitel II.st. Tv, Z,
Mgr. Dagmar Balvínová učitel učitel I.st. 1st,
Mgr. Věra Fajkusová učitel učitel I.st. 1st,
Mgr. Eliška Fajlová učitel učitel I.st. 1st,
Venuše Fraňková Vychovatel vychovatel
Ing. Štěpánka Frýbová učitel
Mgr. Lenka Gellnerová Jazykář učitel II.st. 1st, Aj,
Mgr. Šárka Hamranová zástupce učitel II.st. Čj, Hv,
Mgr. Hana Hinková učitel učitel II.st. Čj, D,
Martina Hloušková učitel asistent pedagoga
Radka Hostková Vychovatel vychovatel
Hana Hudečková Vychovatel asistent ped. ve spec. třídách
Mgr. Eva Hurtová učitel učitelka 2.st Aj, Psy, Vv,
Štěpánka Chovanová Vychovatel vychovatel
Mgr. Denisa Janíková učitel učitel I.st. 1st,
Mgr. Zdeňka Janoušková učitel
Mgr. Jana Karasová učitel učitel II.st. 1st,
Mgr. Eva Knoblauchová učitel učitel II.st. Ov, Vv,
Zdenka Kobelčuková učitel učitel 1.st.
Lucie Kolmanová učitel učitel II.st. Hv
Irena Koutníková Vychovatel vychovatel
Mgr. Kamila Krčová učitel učitel I.st. Spc,
Mgr. Anna Křečková učitel 1st,
Lenka Křížová Vychovatel vychovatel
Helena Kukrálová Vychovatel asistent ped. ve spec. třídách
Mgr. Zdeněk Lehman učitel učitel II.st. M, Z,
Mgr. Iva Lehmanová učitel učitel I.st. 1st,
Mgr. Ivana Malcovská učitel učitel II.st. M, Pč,
Mgr. Marta Mrnková Preventista SPJ učitel I.st. 1st,
Mgr. David Nekola učitel učitel 2.st D, ZSV,
Mgr. Jitka Němcová Vých_poradce učitel I.st. 1st,
Radka Nezbedová Vychovatel
Mgr. Daniela Papáčková učitel učitel I.st. 1st,
Mgr. Ladislava Paterová Vých_poradce učitel II.st. Aj, M, Tp,
Mgr. Zuzana Petráňová učitel učitel I.st. 1st,
Mgr. Anna Pipalová učitel učitel II.st. Fy, M,
Mgr. Leona Prášková učitel učitel II.st. D, Rj,
Mgr. Kamila Rodová Preventista SPJ učitel II.st. Čj, Rv,
Ing. František Roubal učitel učitel II.st.
Marie Růnová Záhonková učitel učitel I.st.
Mgr. Štěpánka Salačová učitel učitel II.st. Nj, Rj, Z,
Mgr. Zdeněk Srp ředitel ředitel (zař. II.st.) Spc,
Mgr. Jitka Svorníková učitel učitel II.st. Ch, M,
Mgr. Hana Šimsová učitel 1st,
Mgr. Vlastimil Šmíd učitel učitel II.st. Př, Tv,
Mgr. Marie Šrajberová zástupce zástupce (zař. I.st.) Spc,
Rostislav Štihlovský učitel učitel 2.st.
Mgr. Martina Tréglová učitel učitel II.st. Ov, Rj,
Mgr. Daniela Třasáková učitel učitel I.st. 1st,
Ivana Urešová učitel
Mgr. Romana Valešová učitel učitel II.st. 1st, Aj,
Mgr. Nikola Veselá učitel učitelka 1.st. 1st,
Mgr. Michaela Víšková učitel Aj, Hv,
Mgr. Věra Vítová učitel učitel I.st. 1st,
Mgr. Petra Vondráková učitel učitel I.st. 1st,