Zápis do prvních tříd

Zápisy budou probíhat ve dnech 16. 4. a 17. 4. 2024 od 13,00 - 17,00 hod. 

  • Zápis je povinný pro všechny děti narozené do 31.8.2018 včetně, týká se i dětí s odloženou školní docházkou.
  • Rodiče dětí jsou povinni přihlásit do školy i dítě neschopné školní docházky pro vadu tělesnou, smyslovou nebo duševní.
  • Pokud dítě nastupuje po udělení odkladu školní docházky do 1.ročníku, musí znovu k zápisu.

VYUČUJÍCÍ V 1. ROČNÍKU 2024 - 2025:

  • Mgr. Marta Mrnková
  • Mgr. Jana Karasová
  • Mgr. Lucie Srpová

FORMULÁŘE:

DŮLEŽITÉ DOKUMENTY KE STAŽENÍ:

OBVODY PRO ZÁPIS:

Obec stanoví podle § 178 odst.2 školského zákona školské obvody spádové školy. Do spádové školy jsou přednostně přijímáni žáci s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu. Zákonný zástupce dítěte může pro žáka zvolit jinou než spádovou školu. Důvodem nepřijetí dítěte do vybrané školy je především kapacita školy.  Zpět na předchozí stránku