Komeňáček
připravuje děti pro život...
Komeňáček
Základní škola s rozšířenou výukou matematiky...

Zápis do prvních tříd

INFORMACE K ZÁPISU:

Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2020 - 2021 se uskuteční ve dnech xx.xx. 2020 od 13.00 do 17.00 hodin.

  • Zápis je povinný pro všechny děti narozené do 31.8.2014 včetně, týká se i dětí s odloženou školní docházkou.
  • Rodiče dětí jsou povinni přihlásit do školy i dítě neschopné školní docházky pro vadu tělesnou, smyslovou nebo duševní.
  • Pokud dítě nastupuje po udělení odkladu školní docházky do 1.ročníku, musí znovu k zápisu.

Rodiče nebo zákonní zástupci, kteří jdou s dětmi k zápisu, předloží občanský průkaz a rodný list dítěte.

FORMULÁŘE:

DŮLEŽITÉ DOKUMENTY KE STAŽENÍ:

OBVODY PRO ZÁPIS:

Obec stanoví podle § 178 odst.2 školského zákona školské obvody spádové školy. Do spádové školy jsou přednostně přijímáni žáci s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu. Zákonný zástupce dítěte může pro žáka zvolit jinou než spádovou školu. Důvodem nepřijetí dítěte do vybrané školy je především kapacita školy.  Zpět na předchozí stránku