Komeňáček
připravuje děti pro život...
Komeňáček
Základní škola s rozšířenou výukou matematiky...

Zápis do prvních tříd

INFORMACE K ZÁPISU:


Organizace zápisu

Zápisy budou probíhat od 6.4. do 17.4.2020 tak, že na www.komenacek.cz vyplníte ON LINE formulář ZDE . Ten vytisknete , případně žádost o odklad (Odklad školní docházky z důvodu nezralosti), Formulář podepíšete a hodíte k nám do schránky, která bude umístěna před pravým vchodem do budovy denně od 8,00 do 16,00 hod. nebo pošlete poštou. Pokud máte možnost formuláře naskenovat, tak je můžete poslat e-mailem s elektronickým podpisem nebo datovou schránkou.

Pokud si formuláře nemůžete vytisknout, budou připraveny před vchodem, kde je můžete i vyplnit a vhodit do schránky. Info také na tel.: 606 424 197.

 • ON LINE ZÁPISNÍ LIST ZDE

 • Bližší informace o podání žádosti k zápisu dítěte ZDE
  • Zápis je povinný pro všechny děti narozené do 31.8.2014 včetně, týká se i dětí s odloženou školní docházkou.
  • Rodiče dětí jsou povinni přihlásit do školy i dítě neschopné školní docházky pro vadu tělesnou, smyslovou nebo duševní.
  • Pokud dítě nastupuje po udělení odkladu školní docházky do 1.ročníku, musí znovu k zápisu.

  LETOS NEBUDEME VYŽADOVAT TYTO DOKUMENTY: Rodiče nebo zákonní zástupci, kteří jdou s dětmi k zápisu, předloží občanský průkaz a rodný list dítěte.

  FORMULÁŘE:

  DŮLEŽITÉ DOKUMENTY KE STAŽENÍ:

  OBVODY PRO ZÁPIS:

  Obec stanoví podle § 178 odst.2 školského zákona školské obvody spádové školy. Do spádové školy jsou přednostně přijímáni žáci s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu. Zákonný zástupce dítěte může pro žáka zvolit jinou než spádovou školu. Důvodem nepřijetí dítěte do vybrané školy je především kapacita školy.    Zpět na předchozí stránku