Komeňáček
připravuje děti pro život...
Komeňáček
Základní škola s rozšířenou výukou matematiky...

Školní družina - Základní informace

Školní družina při Základní škole Žatec, Komenského alej 749, okres Louny

Tel.: 720 627 344 - pavilon
Tel.: 725 155 497 - budova školy
Vedoucí vychovatelka - Radka Hostková
Stránku pro Vás připravuje - Štěpánka Chovanová


Informace o činnosti ŠD

 • Naše školní družina je rozdělena do 7 oddělení, ve kterých se děti věnují různým činnostem zaměřeným na výtvarnou, pracovní, hudební a tělesnou výchovu. Hlavní důraz však klademe na relaxaci a volný výběr činností dětmi ve spolupráci s vychovatelkami.
 • Děti ve školní družině využívají mnoha stolních her, stavebnic, hraček, skládanek. K dispozici též mají různé knihy a časopisy.
 • Při pobytu venku navštěvujeme dětské hřiště vybudované na dvoře školy, kde mohou děti sportovat na různých dřevěných nářadích (žebřiny, horolezecká stěna, pohyblivý chodník, houpačky, hrazdy) a hrát míčové hry.
 • Paní vychovatelky se snaží podporovat děti v sebeobslužné činnosti a výchovně působit hlavně v oblasti mezilidských vztahů a pravidlech slušného chování.
 • Rodiče informují písemně vychovatelky o časech zájmových kroužků. Dále jsou povinni sdělit vychovatelce každou změnu – odhlášení z kroužků, odvolání hodiny, změnu času.

Pokyny pro rodiče

 • Provoz ŠD je každý den 6,00 – 8,00 a poté 11,30 – 16,00
 • Ranní družina je v pavilonu nad školou
 • Ráno přijde žák, žákyně do ŠD nejpozději v 7,30 h. Pokud přijde později, vstupuje do školy až v 7,40 h.
 • Odpolední ŠD navazuje na skončené vyučování. Vychovatelka si převezme děti od p.učitelky a odvede je do školní jídelny na oběd. Po obědě jdou do ŠD. Tři oddělení jsou v pavilonu nad školou a ostatní v budově školy. Děti z pavilonu jsou každý den odváděny zpět do školy ve 14,45 hod.
 • Žáci nesmí ŠD opustit bez souhlasu vychovatelky.
 • Pokud se žák do ŠD nedostaví, nemůže za něj vychovatelka zodpovídat.
 • Rodiče přihlašují žáky do ŠD v červnu řádně vyplněným zápisním lístkem nebo kdykoli během školního roku. Žáky prvních tříd v září. Zvláště pozorně vyplní tu část, kde jsou záznamy o propouštění dítěte ze ŠD domů, zda bude dítě odcházet samo nebo v doprovodu rodičů nebo jiných osob ( sourozenci, prarodiče, teta apod.). Upozorní na zdravotní problémy dítěte.
 • Žák dodržuje smluvený rozsah docházky. Každou nepřítomnost musí rodiče ústně nebo písemně omluvit ( to neplatí, pokud je nepřítomnost omluvena ve škole).
 • Přejí-li si rodiče, aby dítě odešlo dříve, než je uvedeno v zápisním lístku, požádají o to písemně nikoli telefonicky.
 • Provoz ŠD končí v 16,00 hod., děti, které si do této doby nikdo z rodičů nevyzvedl, odcházejí samostatně domů. Při nevyzvednutí žáka do stanovené doby rodiči vychovatelka nejdříve podle možností informuje telefonicky rodiče žáka a osoby uvedené v přihlášce dítěte do ŠD, pokud je tento postup bezvýsledný, po ukončení provozu ŠD poučí žáka o BOZP ( nejkratší cesta domů, dopravní kázeň,….) a dohlédne na jeho odchod ze školy.
 • Vstup do prostoru ŠD není rodičům z hygienických důvodů povolen.
 • Rodiče nebo jiní hosté použijí zvonku a tak požádají o vydání svého dítěte.

Co do ŠD děti potřebují

 • toaletní papír (4ks)
 • tekuté mýdlo
 • papírové kapesníky (celé balení)
 • papírové utěrky (jedno balení)
 • bačkory v sáčku
 • tepláky
  ( vše podepsané )

Oddělení

 1. oddělení – budova školy Lenka Křížová
 2. oddělení – budova školy Radka Hostková – ved. vychovatelka
 3. oddělení – pavilon Štěpánka Chovanová
 4. oddělení – pavilon Venuše Fraňková
 5. oddělení – pavilon Zdeňka Kobelčuková
 6. oddělení – budova školy Helena Kukrálová

Podmínky placení ŠD

 • Poplatek za ŠD činí 100,- Kč za měsíc. Je splatný vždy na konci každého měsíce na měsíc následující.
 • Pokud za dítě není zaplacen poplatek, vedoucí vychovatelka o tom uvědomí ředitele školy nejpozději do jednoho měsíce. Ředitel školy může rozhodnout o případném vyloučení žáka ze školní družiny.
 • Výše poplatku zůstává stejná i v měsících, kdy jsou prázdniny nebo dítě marodí.
  Zpět na předchozí stránku