Žákovský parlament

Grafiku této stránky připravují žáci, mějte prosím trpělivost... :-)

O co jde? Žákovský parlament by měl zastávat funkci jakéhosi prostředníka, zajišťujícího komunikaci mezi žáky, učiteli i veřejností. V naší škole jej tvoří zástupci čtvrtých až osmých ročníků, kteří byli v průběhu února zvoleni svou třídou ve volbách. Zástupci tříd (parlamenťáci) se budou scházet každou středu od 14 hodin pod vedením Mgr. J. Karasové a Mgr. M. Janotkové. Snahou naší školy je aktivně zapojit žáky do jejího dění a otevřít jim možnost spolupodílet se na tom, co se ve škole děje. Žáci budou mít možnost prostřednictvím svých zástupců, parlamenťáků, spolurozhodovat, vyjadřovat svá přání, připomínky i kritiky, hledat nové možnosti, řešení, aktivity….

Žákovský parlament by měl přispívat ke zkvalitňování vzájemné spolupráce, zlepšování vztahů ve školním prostředí, více propojit první a druhý stupeň naší školy. Žáci se v parlamentu učí komunikovat mezi sebou, ale i s vedením školy, spolupracovat s ostatními, rozdělit si úkoly, plánovat akce ke zpestření dění ve škole, v rámci svých možností se zasadit o změny ve škole, prezentovat svou práci navenek prostřednictvím webových stránek nebo článků v tisku, ale především se učí aktivně se zapojit do dění kolem sebe a přebírat za svou práci zodpovědnost.

Dne 2. března 2022 proběhlo ve škole slavnostní jmenování parlamenťáků do žákovského parlamentu. Z rukou pana ředitele, Mgr. Zdeňka Srpa, obdrželi jmenovací dekret a slavnostní jmenování bylo zakončeno společným přípitkem. Věříme, že se jim bude práce v parlamentu dařit.


NOVINKY:

21-09-2022: Schůzku parlamentu ve středu 21.9. jsme využili pro seznamování. Nejprve jsme se představili a do čtyřlístků napsali naše přednosti, kterými můžeme přispět při práci v ŽP. Potom jsme si zahráli hru "Na sousedy", díky které jsme si zapamatovali jména ostatních. Všichni se dobře bavili


14-09-2022: Řešilo se, že ve dne, kdy má být projekt Ukliďme Česko má pršet a je potřeba mít připravený náhradní program. Také je málo dětí, které jdou uklízet, tak jsme obvolali spolužáky a tím se vyřešily problémy. Parlamenťáci předají do tříd správnou info: ISIC karty stojí 350 Kč, s vyplněnou přihláškou odnést řediteli. ŽP jednal s panem ředitelem o problémech s pouštěním hudby o velké přestávce a také přednesli svůj názor na zkrácení první přestávky a pobyt na Mládí. Dojednalo se, že ten, kdo jde na Mládí si může vzít boty do ruky a potom si je na dvoře přezout. Každá třída dodá playlist 5 písniček, které se budou pouštět, aby byli všichni spokojeni. Přemýšlíme o odznaku pro parlamenťáky.


15-06-2022: Řešili jsme, že v některých třídách nevědí o dnu bez tašek. Musíme vytvořit plakáty a sepsat hlášení do školního rozhlasu.

DEN BEZ TAŠEK - PODMÍNKY:

 • nic nebezpečného, obrovského, cenného.
 • ta třída, která vyhraje, dostane pytlík lízátek
 • v pátek po velké přestávce budou vybraní parlamenťáci fotit jednotlivé třídy (během 3. a 4. vyučovací hodiny)
 • v pondělí během velké přestávky budeme volit nejlepší třídu.
 • parlamenťáci z 1. stupně volí vítěze za 2. stupeň a naopak.


  08-06-2022: Řešili jsme, kdo bude dále docházet do ŽP, kdo přibyl a kdo odchází ze ŽP, abychom měli aktuální seznam. Je také potřeba zjistit, zda fungují pořád role parlamentu.

 • Vybírali jsme název a motto parlamentu z návrhů, které nás napadly. Vybrali jsme tři varianty, o kterých budeme hlasovat v prostoru MÚ dne 22. 6. 2022.
 • Dále jsme hlasovali, zda budeme mít trička. Téměř jednohlasně jsme odhlasovali, že ANO. barva - bílá ,modrá…(základní barvy)... velikost -každý musí zjistit svojí velikost
 • Spaní parlamentu na Mládí 24.6. z pátku na sobotu stany !
 • Odhlasovali jsme Den bez tašek. Kdy? - 17.6. 2022. Jak si to představujeme?- nesmí být aktovka


  25-05-2022: Musíme vyřešit pouštění hudby. (Vybrat playlist pro každou věkovou kategorii). Je potřeba ohlídat spolužáky, kteří nám pouštění hudby kazí.

  Předseda parlamentu předložil návrh pro odložení automatů na příští školní rok. Nyní už to nestihneme zorganizovat. 18/20 odhlasovalo pro odložení. Sbíráme náměty pro název parlamentu a motto. O návrzích bychom mohli hlasovat na MÚ. Na konci školního roku bychom rádi přespali ve škole - při příštím setkání dořešíme organizaci.


  18-05-2022: Řešili jsme velkou přestávku - budeme pouštět písničky. Na starost si to vezme Marcel. Reproduktory jsou zajištěné. Je třeba ještě dořešit s vedením školy, zda budeme chodit na Mládí.

  Automaty: Volali jsme na firmu Delikomat, ale dostali jsme informaci, že potřebují mluvit s vedením. Dohodli jsme se tedy, že napíšeme oficiální email s podpisy našich koordinátorek.

  Musíme se zeptat v každé třídě o hodnocení o akci dne 17.5.2022. Zvolili jsme si logo žákovského parlamentu. Jde o návrh Emči Bučilové. Grafik zpracuje digitální verzi, kterou vložíme na stránky školy. Zvažujeme uspořádání nějaké "sranda akce" . Náměty budeme zjišťovat ve třídách.


  11-05-2022: Diskutovali jsme o tom, jak zlepšit trávení velké přestávky na školním dvoře a také o automatech.

  Velká přestávka:

 • ANO - provětráme se,
 • NE - bez pití, nuda, provoz, málo místa, místo na sezení,
 • Kdo zajistí dozor?
 • Budeme chodit ven střídavě?
 • Nemohli bychom si pouště hudbu?

  AUTOMATY - Našli jsme tel. číslo na automaty, je potřeba tam zavolat. Prošli jsme si některé webové stránky.


  04-05-2022: Dnes jsme hráli hry: BINGO – všichni chodí k někomu, koho neznají, a ptají se na jména a na otázky
  NEZNÁMÁ NÁVŠTĚVA – pokaždé když někdo projde čítárnou, celý parlament se zmrazí - Příště potřebujeme píšťalku!

  Návrhy na vylepšení školy:
  CO? - AUTOMATY
  CO BY SE PRODÁVALO? - školní potřeby

 • jídlo (brambůrky, snickers, zdravá výživa…)
 • teplé nápoje (čaj, kakao…)
 • studené nápoje (džus…)


  27-04-2022: Dnes jsme dokončili hlasování o nejlepší fotky z úklidu letního kina, dále jsme pracovali na rozdělení funkcí v ŽP, vyřešení problémů se zápisem docházky: rozdělení papírů se zápisy na 1. a 2. stupeň. Ondra, Natálie vyřeší o velkou přestávku nástěnku. Petr vloží fotografie do učebny. Dále jsme předložili nápady na vylepšení školního prostředí:

 • situace se stravou, jídelna/automaty/bufet
 • povolení mobilních telefonů o přestávkách
 • lepší zabezpečení šaten
 • držák na kola na školním dvoře
 • návštěvy o velkých přestávkách do jiných tříd, alternativa je neutrální zóna v čítárně
 • zvonění s melodií
 • povolení záchodů o hodiny
 • den bez batohu
 • provonění záchodů
 • zamykání dveří na toaletách
 • vyřešit problém s tlačenicemi v šatnách a jídelně


  20-04-2022: Dnes jsme pracovali především na organizaci činností uvnitř parlamentu. Vyvodili jsme s dětmi, které role budeme potřebovat obsadit, jaká bude jejich náplň a kdo se které role ujme. Organizační přehled se jmény žáků bude v nejbližších dnech přístupný na stránkách školy pod záložkou žákovského parlamentu. Připravujeme také nástěnku v mezipatře 2. stupně. Parlamenťáci by měli (na žádost pana ředitele) nabídnout svým spolužákům průkazky ISIC, případně pomoci s vyřízením žádosti o vydání průkazu. Měli by také zjišťovat návrhy na zlepšení života ve škole, ale také na akce, které bychom mohli zorganizovat.


  13-04-2022: Při dnešním setkání parlamentu jsme pracovali na medializaci obou akcí (sbírka pro Ukrajinu a úklid letního kina). Parlamenťáci pracovali ve skupinách, ve kterých např. vybírali fotky, které chtějí vložit na webové stránky a FCB, sepisovali průvodní text k fotkám a článek na webové stránky. S akcí Ukliďme Česko je spojena i fotosoutěž o kuriózní fotografii a video z úklidu - další skupiny tedy vybíraly kuriozity, pracuje se i na videu. Na závěr setkání jsme si zahráli kooperativní hru. Máme již založenou učebnu na Google Classroom, která bude sloužit pro vkládání fotografií a rychlejší komunikaci uvnitř parlamentu. Na webových stránkách máme pod záložkou " Média" složku čistě pro žákovský parlament. Děkujeme moc Fandovi R. za technickou pomoc a podporu :-)


  06-04-2022: Na této schůzce jsme sdíleli své zkušenosti s organizací sbírky pro ukrajinské uprchlíky a s předáním symbolického šeku paní starostce. Pokusili jsme se sepsat, co se nám povedlo i nepovedlo, z čeho bychom se měli poučit, na co si dát pozor. Parlamenťáci se dohodli na posledních úkolech k této akci (článek na web a do školního časopisu, vložení fotek na web a FCB, nástěnka). Paní starostka nám za tuto akci nabídla možnost uskutečnit zasedání parlamentu v prostorách MÚ, což v budoucnu určitě využijeme. Dále jsme se domluvili na organizaci zítřejší akce Ukliďme Česko a s tím spojené fotosoutěže, ve které bychom mohli získat zajímavé ceny. V pátek 8.4. budeme uklízet prostor letního kina, a to v době od 10 do 13 hodin. Úklidu se zúčastní 50 žáků - jejich seznam bude ráno na nástěnce. Prosíme TU, aby tyto žáky omluvili. Všechny žáky si vyzvedneme ve vestibulu školy v 9:50. Po skončení akce odvádíme žáky na oběd, případně do družiny. Dohodli jsme se také na tom, že budeme v rámci parlamentu využívat Google Classroom.


  23-03-2022: Dovolte mi jen krátce shrnout, co se ve středu na první schůzce parlamentu dělo:

  • Navzájem jsme se představili ostatním a řekli o sobě pár zajímavostí - využili jsme k tomu seznamovací aktivitu RUCE - budou nám symbolizovat, že pokud každý přiloží ruku k dílu, bude se nám lépe pracovat a dařit.
  • Zahráli jsme si jednu ledolamku.
  • Parlamenťáci sdíleli, jak se jim daří vybírat příspěvky do sbírky pro ukrajinské uprchlíky. Na příští schůzce již budeme znát vybranou částku a domluvíme se, jakým způsobem předáme zástupcům MÚ symbolický šek.
  • 8. 4. nás čeká akce Ukliďme Česko. Budeme uklízet prostor letního kina. Akce se zúčastní 50 žáků (většina parlamenťáků + z každé třídy 1 další žák). Parlamenťáci si ve své třídě tohoto žáka sami vyberou.


  Jana a Monika •   Zpět na předchozí stránku