Žákovský parlament


O co jde? Žákovský parlament zastává funkci jakéhosi prostředníka, zajišťujícího komunikaci mezi žáky, učiteli i veřejností. V naší škole jej tvoří cca 35 zástupců čtvrtých až devátých ročníků. Každá třída si může určit 2 zástupce třídy (parlamenťáci), ti se scházejí každou středu od 14 hodin pod vedením Mgr. J. Karasové a Mgr. M. Janotkové. Snahou naší školy je aktivně zapojit žáky do jejího dění a otevřít jim možnost spolupodílet se na tom, co se ve škole děje. Žáci mají možnost prostřednictvím svých zástupců, parlamenťáků, spolurozhodovat, vyjadřovat svá přání, připomínky i kritiky, hledat nové možnosti, řešení, aktivity a podobně.


Žákovský parlament přispívá ke zkvalitňování vzájemné spolupráce, zlepšování vztahů ve školním prostředí, více propojuje první a druhý stupeň naší školy. Žáci se v parlamentu učí komunikovat mezi sebou, ale i s vedením školy, spolupracovat s ostatními, rozdělit si úkoly, plánovat akce ke zpestření dění ve škole, v rámci svých možností se zasadit o změny ve škole, prezentovat svou práci navenek prostřednictvím webových stránek nebo článků v tisku, ale především se učí aktivně se zapojit do dění kolem sebe a přebírat za svou práci zodpovědnost.


NOVINKY ŠKOLNÍ ROK 2023 / 2024

6. 3. 2024
- konečná podoba triček: schválení designu a stanovení velikostí (3x XS; 12x S; 18x M; 12x L, 5x XL)
- poptat se po někom, kdo by nabarvil herní prvky na dvůr
- úprava nástěnky na den otevřených dveří
- výroba cenovek na jarmark; příště vyvěsit plakáty ve škole a sepsat jména prodejců (8:00 až 16:00)
- návrhy, jak přivítat návštěvu z jiné školy na příští schůzce ŽP
- tvorba plakátu - pravidla našeho ŽP

28. 2. 2024  
- hlasování o podobě naší školy v průvodu Chmelfestu (plánování formace, kostýmů, potřebné pomůcky na výrobu rekvizit a kostýmů) 
- hlasování o podobě parlamenťáckého trička (přidat detaily na logo)
- bude potřeba sepsat jmenný seznam účastníků Chmelfestu (cca 30 žáků)

21. 2. 2024
 • vytvořit (obnovovatelnou) nástěnku na funkce parlamenťáků
 • Chmelfest: vymyšlen pokřik
 • Jarmark: tvorba cedulek na záhonky; zjištěno, co budou třídy vyrábět; příště je možné vyrábět na schůzce ŽP 
 • odeslán e-mail Schools United pro více informací
 • příští schůze parlamentu je ve třídě 5.C  
 • 13. března - rozvěsit plakáty po škole

14. 2. 2024
 • zjistit ve třídách, co budou žáci vyrábět na plánovaný jarmark
 • tvorba plakátu - funkce v žákovském parlamentu
 • plánování zapojení do Chmelfestu (podoba průvodu, zjistit možnost výroby triček ŽP, ve třídách zjistit účast - vytvořit závazný seznam žáků)
 • příště: kontaktovat Schools United pro více informací

24.1.2024

 • zapisování tříd, které se zapojí do jarmarku
 • rozdělení úkolů a práce na nich: článek do novin, zpráva na Facebook, hlášení do rozhlasu
 • nápady:
- kratší přestávka před odpolední hodinou - zjistit zájem ve třídách
- zjistit, zda se žáci chtějí zapojit do průvodu na Chmelfestu
- zapojení školy do organizace Schools United (organizace, která propojuje školy v ČR a na Slovensku, inspiruje ostatní školy v organizaci školních akcí a vymýšlí soutěže o ceny - např. míče na tělocvik)

17.1.2024
- soupis tříd, které se zúčastní tvorby výrobků na jarmark
- příprava sdělení pro střídy a učitele o jarmarku:
    -  kdy: 26.3. od: 8:00 do 16:00
    - cíl: do vybrat peníze na hrací prvky
    - zjistit, jestli se třídy zapojí
    - motivace: pochvala do Bakalářů nebo jednička do VV, VOB, Prč (dle domluvy s učiteli)
    - třídy se domluví, co budou vyrábět a následně prodávat
- sepsání prodejců ve velké sborovně 
- příště: připravit informace na Fb, do rozhlasu, do Žateckých novin

10. 1. 2024
- parlamenťáci vysláni za panem ředitelem s dotazy k jarmarku (Den otevřených dveří 26. 3., cíl jarmarku -
dovybrat peníze na herní prvky na dvůr)
- tvorba plakátů, příprava hlášení do rozhlasu
- zavedení dokumentu na evidenci hlášení do rozhlasu
- společná hra: kuličková ložiska 
- úkol na příští schůzku: do tabulky zápis tříd, které se zapojí do jarmarku

3. 1. 2024
- práce na nástěnce
- připomenutí kladů a záporů loňského velikonočního jarmarku, vybraní parlamenťáci zjistí informace o termínu dne
otevřených dveří 2024, abychom mohli připravovat letošní ročníkPrvní schůzka parlamentu


Dne 4. 10. 2023 se konala první oficiální schůzka parlamentu v tomto školním roce.
Jako první měla proslov předsedkyně parlamentu Ema Bučilová a následně pan ředitel, oba všem popřáli hodně štěstí v roli zástupců tříd. Jakmile bylo po proslovech, začaly se předávat jmenovací dekrety novým, ale i zkušeným parlamenťákům. Po předání dekretů se ujala slova paní zástupkyně Šrajberová, která též mile popřála hodně štěstí. Následoval přípitek a společné foto. Na konec schůzky si Viktorie Opletalová připravila seznamovací hru, při níž se všichni představili a sdělili o sobě něco zajímavého. 

Za Komenského parlament, 
Denis NovákNOVINKY ŠKOLNÍ ROK 2022 / 2023


14. 6 .2023


- Řešili jsme výběr chybějících placek parlamentu od bývalých členů, sepsali jsme jejich seznam
- Připravujeme oficiální rozloučení s parlamenťáky-absolventy (21. 6. v 14:00)

Návrhy na zlepšení parlamentu:
  - více her
  - zapojení všech parlamenťáků 
  - každý bude mít práci
  -shrnutí minulé schůzky
návštěva jiného parlamentu

Neformální večer s parlamentem:

- každý může odejít i přijít, kdy chce 
- začíná v 17:00 dne 23. 6. (pátek)
- hry do 20:00

7. 6. 2023
- Bude ZRUŠENA ČÍTÁRNA o velkou přestávku ? všichni hlasovali pro ANO (hlášení v rozhlase)
ZMĚNA KOSTÝMOVÉHO DNE - BUDE  26. 6. 

 • 27. 6. totiž je generálka rozlučky 9. tříd + K500 pro první stupeň
 • dbát na bezpečnost
 • pokud si nechcete vzít kostým, stačí si nakreslit knír apod.

- Oficiální rozloučení s parlamenťáky-absolventy - 21. 6. od 14 hod. v čítárně

 • připravili jsme program
 • rozdělili jsme si práci

- Neformální večer s parlamentem - 23. 6.

 • Vedení školy bude pozváno na obě akce

31. 5. 2023

Parlament hlasoval: 
Zrušíme písničky o velkou přestávku ?
většina hlasovala pro ANO

Bude vyloučen Marcel K. 
Všichni hlasovali pro ANO

Čítárna o velkou přestávku funguje jen tehdy, když se nejde ven.

Parlamenťáci ve svých třídách připomenou, že pokud si někdo nezamkne kola (koloběžky, …) a někdo mu to ukradne, ŠKOLA MU ZA TO NERUČÍ !!!

27.6 2023 - DEN S KOSTÝMY - Hlasovali jsme o změně a většina odhlasovala novou variantu.

Spaní parlamentu ? Většina odhlasovala, že se ve škole spát nebude. Uspořádáme jen společný večer.

23.6.2023 - večer s parlamentem od 17 hod
Každý si na opékání přinese co chce, zahrajeme si nějaké hry, popovídáme si atd.

Rozloučení s absolventy - týká se Vítka, Erika, Martina, Matouše a Ondry z 5.A
Pozvánky pro vedení školy obstarají prvostupňoví parlamenťáci.
Do příště je potřeba mít jasný program rozlučky. Absolventi musí vrátit svou placku a dostanou absolventskou.
Martin navrhl jako svého nástupce Emu B. a Vojtu N.,  Matouš navrhl jako svého nástupce Lukáše S. a Denise N. V září si noví parlamenťáci mezi těmito návrhy vyberou.

Herní prvky:

Vojta, Lukáš, Klaudie a Eliška - obejdou v pátek 2.6. prvostupňové třídy a zeptají se učitelek, jaké další prvky by uvítaly na hřišti.


24. 5. 2023


- do příští schůzky ŽP: zeptat se ve třídě, které písničky se budou pouštět o velkou přestávku (vytvořit playlist) 
- kreslili jsme návrh herních prvků na dvůr pro vedení školy (příště se musí dokončit)
- sepsali jsme, jak si představujeme rozlučku s parlamenťáky, o návrzích se hlasovalo - předpokládaný termín 21. 6.
- Pyžamový den se zřejmě bude muset přesunout na 27. 6. (kvůli zkoušce devátých tříd v divadle)

17. 5. 2023


Shrnuli jsme si, co se dělo na odhalení stojanů.

PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ STOJANŮ:
- kolo zamknout vlastním zámkem
- buďte ohleduplní, neničte kola ostatních
- za poškození nebo ztrátu neručí škola
- střeženo bezpečnostními kamerami
- dodržujte pravidla silničního provozu
- nepoškozujte stojany 
- nejezděte po areálu školy
- dávejte pozor na chodce
- šetřete místem
- nenechávejte si na kolech odnímatelné příslušenství (helmu, taštičky, tachometr, apod.)
- stojany lze využívat i pro koloběžky

- 23. 6. 2023 - Pyžamový den
- příště: dokončit návrhy herních prvků pro pana ředitele, vymyslet podobu rozloučení s parlamenťáky z 9. ročníku

10. 5. 2023


Stojany na kola
- proběhla zkouška před pondělním předáváním děkovacího šeku, byly rozděleny úkoly a byl sepsán průběh akce
- dokončila se tvorba nástěnky
- účast je sponzorem potvrzena

3. 5. 2023

Stojany na kola

- změřili jsme místo se stojany - kola by se měla vejít
- pracovali jsme na nástěnce popisující realizaci akce
- připravovali jsme řeči na slavnostní zprovoznění stojanů 15. 5. 2023
- pozvali jsme na tuto akci sponzora (Koito)
- psali jsme pozvánky pro vedení školy

26. 4. 2023                                                  

akce Stojany na kola:
- práce na uvítací řeči, tvorba pozvánek pro sponzora a pro vedení školy
- občerstvení: dětské šampaňské (5x), voda, chlebíčky, jednohubky
- vyhledána fotodokumentace k akci, sepsány nápady na tvorbu nástěnky
- z darovacího šeku bude děkovací
- vybrány vtipy na konec
- živá hudba asi bude
- plán: 3. 5. kontrola umístění stojanů, vyzkoušení s kolem, tvorba nástěnky; 10. 5. generálka

NÁVRHY na další akce:
- barevný týden
- filmové postavy
- den ve sportovním oblečení
- kostýmový den 
- pyžamový den

19. 4. 2023

- jsou objednány stojany na kola 
- předpokládaný termín oficiálního předání: pondělí 15. května 
- sestavili jsme program akce, generálka proběhne 10. května

12. 4. 2023

- psali jsme + a - o jarmarku:

+
 • vydělalo se hodně peněz
 • bylo to spojené se Dnem otevřených dveří
 • komunikace s rodiči
 • ceny byly přijatelné
 • lidé dávali peníze navíc (dýška)
 • i malé výrobky měly velký úspěch
 • dobrá atmosféra
 • bylo po nás uklizeno
 • celkově vydařená akce, oceněná vedením školy
 • střídání parlamenťáků, čtyři při prodeji byli tak akorát
-
 • malý prostor na hodně věcí
 • špatně šly vidět cenovky, někdy se promíchaly
 • příště vystavit méně zboží, zbytek mít třeba v krabicích
 • přehled jaké třídy vyrobily jaký výrobek
 • sáčky a tašky na výrobky jsme sháněli na poslední chvíli
 • zbytečně jsme měli účtenky
 • zapojilo se málo tříd - příště více motivovat (2.stupeň)
 • fotek výrobků a dne bylo málo
 • chyběla informace na facebooku, v tisku 
 • více jídla, popcorn, perníčky, sušenky
 • pořádně zabalit každé jídlo
Zabývali jsme se také organizací ceremonie předání darovacího šeku od firmy Koito a slavnostního uvedení stojanů do provozu. Příště již jmenovitě rozdělíme úkoly.

29. 3. 2023

- na jarmarku se vydělalo 18 418 Kč
- příprava hlášení do školního rozhlasu, tvorba článku k výročí ŽP
- příprava akce Stojany na kola

8. 3. 2023

Pracovali jsme v týmech na přípravách jarmarku, ale také na výběru herních prvků na školní dvůr.
Na příští schůzku přijdou všichni přezutí! Nikdo nebude chodit po škole v botách.

1.3.2023
 • Odhlasovalo se, že přestávky v čítárně budou zachovány, ale zakazuje se sedět na židličkách. Budeme dodržovat počet 20 lidí v čítárně.
 • Práce v týmech: 
                      1) Tým herní prvky
                      2) Tým nástěnka
                      3) Tým plakáty, směrovky
                      4) Tým kola
                      5) Tým Facebook
                      6) Tým stánků

22. 2. 2023

ČÍTÁRNA
- stále je hluk
- za týden byly dvě rozbité židle
- velká šedá židle se kýve 
- někteří paramenťáci nemají respekt starších
- Classroom parlementu: anketa o zrušení/zachování čítárny
- mohli bychom udělat krabici, do které by se házely nápady, dotazy a návrhy
STOJANY NA KOLA 
- Od firmy Koito dostaneme sponzorský dar ve výši 7500 Kč
- odvděčíme se firmě propagací v oficiálních tiskovinách, na internetových stránkách a Facebook profilu školy 
JARMARK
- parlamenťáci nebudou organizovat Den otevřených dveří 
- 28. 3. budeme prodávat pro návštěvníky (ne pro žáky a učitele), 29. 3. pro žáky školy
- pokud některá třída potřebuje proplatit materiál, musí předložit účtenku s razítkem 
- výrobky se budou prodávat ve sborovně
- na všech propagačních materiálech musí být uveden účel jarmarku
- dostali jsme diplomy o tom, že jsme prodali náramky na dobrou věc
- v čítárně jsme vyfotili foto parlamenťáků
 
Fotografování Dne otevřených dveří i jarmarku má na starost parlament.

15. 2. 2023

- odhlasovali jsme, že čítárnu o velké přestávky necháme
ČÍTÁRNA
- přidat do pravidel, že se nesmí utvářet hloučky a stěhovat nábytek
JARMARK
- do novin informaci dávat nebudeme, místo toho bychom mohli dát zprávu o tom, jak jarmark probíhal
- padly návrhy na umístění stánků 
- sepsalo se, jaké výrobky třídy již vyrábí
- příště vyhotovíme konečnou verzi plakátů
- příště focení s plackami a příprava nástěnky ke Dni otevřených dveří