Komeňáček
připravuje děti pro život...
Komeňáček
Základní škola s rozšířenou výukou matematiky...

Projekt

EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ ŠKOLNÍHO PROSTRANSTVÍ

Projekt je spolufinancovaný se Státním fondem životního prostředí ČR a je zaměřený na větší využití školních zahrad. Naše škola v rámci tohoto projektu vybuduje broukoviště s naučnou tabulí, bylinkovou zahrádku s naučnou tabulí, vyvýšené záhony pro výuku pracovních činností, dvě plně vybavené venkovní učebny a venkovní divadlo.

AKCE PROJEKTU :
JARO NA ZAHRADĚ – ŠKOLENÍ UČITELŮ
9. června 2021 se uskutečnilo školení učitelů pod vedením zahradní architektky paní Ing. Lenky Benerové. Školení bylo zaměřené na sázení a pěstování stromů, okrasných keřů, bylinek a trvalek. Dále nám lektorka ukázala typy a techniky řezu u růží a okrasných keřů. Poslední část školení byla vyhrazena na dotazy.
  Zpět na předchozí stránku