Komeňáček
připravuje děti pro život...
Komeňáček
Základní škola s rozšířenou výukou matematiky...

Projekt

EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ ŠKOLNÍHO PROSTRANSTVÍ

Projekt je spolufinancovaný se Státním fondem životního prostředí ČR a je zaměřený na větší využití školních zahrad. Naše škola v rámci tohoto projektu vybuduje broukoviště s naučnou tabulí, bylinkovou zahrádku s naučnou tabulí, vyvýšené záhony pro výuku pracovních činností, dvě plně vybavené venkovní učebny a venkovní divadlo.

AKCE PROJEKTU :JARO NA ZAHRADĚ – ŠKOLENÍ UČITELŮ
9. června 2021 se uskutečnilo školení učitelů pod vedením zahradní architektky paní Ing. Lenky Benerové. Školení bylo zaměřené na sázení a pěstování stromů, okrasných keřů, bylinek a trvalek. Dále nám lektorka ukázala typy a techniky řezu u růží a okrasných keřů. Poslední část školení byla vyhrazena na dotazy.


ZMAPOVÁNÍ STROMŮ NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ
Žáci třetích ročníků začali na podzim mapovat stávající stromy na školní zahradě. U každého stromu změřili obvod a průměr, vše zapsali do připravených tabulek, strom rovněž označili českým názvem. Pokračovat budou na jaře, kdy stromy opět přeměří a jednotlivé rozměry porovnají.


MALÍ METEOROLOGOVÉ
Malými meteorology jsou žáci prvních, druhých a čtvrtých ročníků. Každá třída sleduje v určeném měsíci venkovní teploty a úhrn srážek, vše zapisují do tabulek a na konci měsíce vyhodnotí, nejteplejší a nejchladnější den a den s největším množstvím srážek.NOVÉ BYDLENÍ PRO PTÁČKY
Na školní zahradě je umístěno deset nových ptačích budek, které vyrobili žáci ze školní družiny paní vychovatelky Zdeňky Kobelčukové. Ptačí budky byly zakoupeny jako skládačka, a tak jejich výroba nebyla obtížná. S umístěním na stromy jim pomáhali starší spolužáci ze sedmé třídy pod vedením pana učitele Mgr. J. Vostrého.UKLIĎME ČESKO
V rámci projektu EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ ŠKOLNÍHO PROSTRANSTVÍ jsme se zapojili do akce UKLIĎME ČESKO. Úklid proběhl dne 8. 4. 2022 v areálu letního kina. V letním kině se žáci rozdělili do skupin a jednotlivé skupiny uklízely svoje sektory. Při úklidu se našlo i několik kuriózních věcí (stará osvětlovací lampa, poutač občerstvení atd). Počasí bylo většinu času teplé a nálada výborná. Uklidilo se celé letní kino a je připravené na kulturní akce v letošní sezóně. Žáci dostali jako poděkování od paní zástupkyně Mgr. Šárky Hamranové diplom Ukliďme Česko a sladkosti, které zaplatili sponzoři školy.


JARNÍ MINIDÍLNY
Dne 9. května 2022 proběhly na školním dvoře JARNÍ MINIDÍLNY, které pořádaly děti ze čtvrtého oddělení školní družiny s paní vychovatelkou Venuší Fraňkovou. Maminky a babičky si se svými dětmi vyrobily malou jarní dekoraci. Zároveň si pro ně děti připravily dárek ke Dni matek.
  Zpět na předchozí stránku