Komeňáček
připravuje děti pro život...
Komeňáček
Základní škola s rozšířenou výukou matematiky...

Školní jídelna - Základní informace

INFORMACE O STRAVOVÁNÍ - školní rok 2019/2020

V tomto školním roce budeme i nadále pokračovat v zajímavém zpestření jídelníčku. Každý 3. týden v měsíci budou opět do jídelníčku zařazena jídla z různých zahraničních i domácích kuchyní.

Kontakt na vedoucí školní jídelny: Růžena Šrámková / tel: 415 710 874Pokladní hodiny – měsíce září - červen • Pondělí 7.00 h - 8.00 h a 12.00 h – 14.00 h
 • Úterý zavřeno
 • Středa 7.00 h - 8.00 h a 12.00 h – 14.00 h
 • Čtvrtek zavřeno
 • Pátek zavřeno
Poslední pracovní den v měsíci a první 2 dny měsíce následujícího je pokladna otevřena od 7.00 h – 8.00 h a od 12.00 h do 14.00 h.

!!! Mimo úřední hodiny na pokladně nikdo nebude, není možnost platit v hotovosti !!!

Během vánočních svátků je pokladna uzavřena!Poslední pokladní hodiny v prosinci 2019 jsou 16. a 18. prosince od 07.00 h do 08.00 h a od 12.00 h do 14.00 h. Potom až 03. a 06. ledna 2020.Výše záloh a zodpovědnost strávníkůVýše stravného dle vyhlášky č. 107/2005 o školním stravování v platném znění, jsou žáci školy zařazeni do věkových skupin na dobu školního roku, ve kterém dosahují daného věku. Věk se počítá k 31.8. daného školního roku. Finanční norma potravin dle věkových skupin

Cena stravného:

 • strávníci 6 – 10 let 26,- Kč/1 oběd záloha 550,- Kč dieta 27,- Kč
 • strávníci 11 –14 let 28,- Kč/1 oběd záloha 590,- Kč dieta 29,- Kč
 • strávníci nad 15 let 30,- Kč/1 oběd záloha 630,- Kč dieta 31,- Kč


Zodpovědnost strávníkůRodiče zodpovídají za to, aby jejich děti měly včas zaplacené a přihlášené obědy. Při platbě bankovním převodem je nutné platit nejpozději do 20. dne a to vždy měsíc dopředu (příklad: platba na leden = úhrada do 20. prosince).

Doporučujeme zřídit trvalý příkaz v bance!
Při bezhotovostním platebním styku je strava žáka nebo studenta automaticky přihlášena na následující měsíc!!! Proto je nutné včasné zaplacení a v dostatečné výši!!! Když se vaše dítě nechce stravovat, musíte stravu odhlásit a to nejpozději do 07.00 h téhož dne po internetu. Pokud tak neučiníte či nestihnete, oběd si můžete vyzvednout.

Oběd strávníkům (kteří platí bezhotovostním platebním stykem) přihlašuje vedoucí školní jídelny automaticky najednou všem strávníkům, a to 25. dne v měsíci na měsíc následující. Počítač touto funkcí přihlásí všechny obědy. Proto je nutné,aby si každý strávník (rodič) zkontroloval koncem měsíce (po 25. dni) přihlášení a odhlášení obědů na následující měsíc. (Příklad: platby došlé v měsíci září = přihlášení stravy na měsíc říjen). Jinak může dojít k nežádoucím nesrovnalostem.

Hotovostní platby se hradí alespoň jeden den dopředu a také na celý měsíc. Bezdotykový čip si zakoupí každý strávník v pokladně školní jídelny. Cena čipu je 115,-Kč. Při ztrátě čipu si strávník musí okamžitě zakoupit čip nový. V případě zapomenutí čipu se strávník hlásí u vedoucí školní jídelny, po kontrole dostane náhradní stravenku.

Rušení stravného: Nejprve zrušte trvalý příkaz nebo inkaso, potom odevzdejte čip a zrušte stravné ve školní jídelně. Čip musíte odevzdat nejpozději do dvou měsíců po odhlášení, jinak propadne.

Volba jídelníčkuJídlo si můžete vybrat ze dvou druhů (oběd 1 a oběd 2). Je možnost volby jídel po internetu, stejně tak odhlašování a přihlašování. Změnit volbu oběda (z č. 1 na č. 2 nebo obráceně) nelze provést ze dne na den, ale ob dva dny! Zároveň budete mít přehled i oplacení stravného a výši peněz, které má Vaše dítě na kontě. Pro tuto volbu se musíte přihlásit u vedoucí školní jídelny.

OstatníPOZOR! zapomene-li strávník čip, požádá o náhradní stravenku u pokladny; po kontrole zda mu oběd náleží, dostane náhradní stravenku.

Zobrazí-lise strávníkovi u výdeje stravy „0“ (nemá oběd), jsou dvě možnosti:
a) oběd není zaplacený
b) oběd má zaplacený, ale nemá ho přihlášený

V obou případech oběd nemůže dostat! Je pouze na rodičích, aby si přihlašování a placení obědů pohlídali!!!

Přihlašování a odhlašování obědů:
 1. 1. pointernetu
 2. 2. pomocí boxu ve školní jídelně
 3. 3. telefonicky pouze pro ty, kteří nemají internet
Odhlásit oběd můžete ještě tentýž den po internetu do 07.00 hodin ráno.

Podle vyhlášky MŠMT č. 107/2005 o školním stravování se strávník nemůže stravovat v době své nepřítomnosti ve škole (např.v době prázdnin a nemoci). V tomto případě je nárok na odebrání oběda pouze první den. Další obědy je nutné odhlásit, nebo uhradit plnou cenu včetně provozních nákladů a to i v případě,že oběd nebyl odebrán. Tento den je totiž pro strávníka již uzavřen.  Zpět na předchozí stránku