Školní jídelna - Základní informace

INFORMACE O STRAVOVÁNÍ - školní rok 2022/2023

V tomto školním roce budeme i nadále pokračovat v zajímavém zpestření jídelníčku. Každý 3. týden v měsíci budou opět do jídelníčku zařazena jídla z různých zahraničních i domácích kuchyní.

Kontakt na vedoucí školní jídelny: Zdeňka Paučulová / tel: 415 710 874

Pokladní hodiny – úvod školního roku

 • od 25. do 31. srpna 2022 od 07.00 h do 10.00 h
 • od 01. do 05. září 2022 od 07.00 h do 10.00 h a od 11.45 h do 14.00 h
 • Pokladní hodiny – měsíce září - červen


  • Pondělí 7.00 h - 8.00 h a 11.45 h – 14.00 h
  • Úterý zavřeno
  • Středa zavřeno
  • Čtvrtek zavřeno
  • Pátek zavřeno
  Poslední pracovní den v měsíci a první 2 dny měsíce následujícího je pokladna otevřena od 7.00 h – 8.00 h a od 11.45 h do 14.00 h.

  !!! Mimo úřední hodiny na pokladně nikdo nebude, není možnost platit v hotovosti !!!

  Během vánočních svátků je pokladna uzavřena! Poslední pokladní hodiny v prosinci 2022 jsou 12. a 16. prosince od 07.00 h do 08.00 h a od 11.45 h do 14.00 h. Potom až 03. a 04. ledna 2023.

  Výše záloh a zodpovědnost strávníků


  Výše stravného dle vyhlášky č. 107/2005 o školním stravování v platném znění, jsou žáci školy zařazeni do věkových skupin na dobu školního roku, ve kterém dosahují daného věku. Věk se počítá k 31.8. daného školního roku. Finanční norma potravin dle věkových skupin

  Cena stravného:

  • Strávníci 6-10 let      33,- Kč/ oběd  = záloha 693,- Kč ….. Dieta 34,- Kč/ oběd záloha 714,- Kč
  • Strávníci 11-14 let    35,- Kč/ oběd  = záloha 735,- Kč ……Dieta 36,- Kč/ oběd záloha 756,- Kč
  • Strávníci nad 15 let  37,- Kč/ oběd  = záloha 777,- Kč ……Dieta 38,- Kč/ oběd záloha 798,- Kč

  Zodpovědnost strávníků


  Rodiče zodpovídají za to, aby jejich děti měly včas zaplacené a přihlášené obědy. Při platbě bankovním převodem je nutné platit nejpozději do 20. dne a to vždy měsíc dopředu (příklad: platba na leden = úhrada do 20. prosince).
  Doporučujeme zřídit trvalý příkaz v bance!

  Při bezhotovostním platebním styku je strava žáka nebo studenta automaticky přihlášena na následující měsíc!!! Proto je nutné včasné zaplacení a v dostatečné výši!!! Když se vaše dítě nechce stravovat, musíte stravu odhlásit a to nejpozději do 07.00 h téhož dne po internetu. Pokud tak neučiníte či nestihnete, oběd si můžete vyzvednout do jídlonosiče. Ale pouze první den nemoci strávníka, potom obědy po dobu nemoci musí odhlásit!!!

  Oběd strávníkům (kteří platí bezhotovostním platebním stykem) přihlašuje vedoucí školní jídelny automaticky najednou všem strávníkům, a to 25. dne v měsíci na měsíc následující. Počítač touto funkcí přihlásí všechny obědy. Proto je nutné, aby si každý strávník (rodič) zkontroloval koncem měsíce (po 25. dni) přihlášení a odhlášení obědů na následující měsíc. (Příklad: platby došlé v měsíci září = přihlášení stravy na měsíc říjen). Jinak může dojít k nežádoucím nesrovnalostem.

  Hotovostní platby se hradí alespoň jeden den dopředu a také na celý měsíc. Bezdotykový čip si zakoupí každý strávník v pokladně školní jídelny. Cena čipu je 121,- Kč. Při ztrátě čipu si strávník musí okamžitě zakoupit čip nový. V případě zapomenutí čipu se strávník hlásí u vedoucí školní jídelny, po kontrole dostane náhradní stravenku.

  Rušení stravného: Nejprve zrušte trvalý příkaz, potom odevzdejte čip a zrušte stravné ve školní jídelně. Čip musíte odevzdat nejpozději do dvou měsíců po odhlášení, jinak propadne.

  Volba jídla

  Jídlo si můžete vybrat ze dvou druhů (oběd 1 a oběd 2). Je možnost volby jídel po internetu, stejně tak odhlašování a přihlašování obědů. Změnit volbu oběda (z č. 1 na č. 2 nebo obráceně) nelze provést ze dne na den, ale ob dva dny! Zároveň budete mít přehled i o placení stravného a výši peněz, které má Vaše dítě na kontě. Pro tuto volbu se musíte přihlásit u vedoucí školní jídelny, která Vám dá potřebné údaje pro přihlášení po internetu.

  Ostatní


  POZOR! zapomene-li strávník čip, požádá o náhradní stravenku u pokladny; po kontrole zda mu oběd náleží, dostane náhradní stravenku.

  Zobrazí-li se strávníkovi u výdeje stravy „0“ (nemá oběd), jsou dvě možnosti:
  1. oběd není zaplacený
  2. oběd má zaplacený, ale nemá ho přihlášený
  V obou případech oběd nemůže dostat! Je pouze na rodičích, aby si přihlašování a placení obědů pohlídali!!!

  Přihlašování a odhlašování obědů:

  1. po internetu
  2. telefonicky pouze pro ty, kteří nemají internet (tel: 415 710 874)
  Odhlásit oběd můžete ještě tentýž den po internetu do 07.00 hodin ráno.

  Podle vyhlášky MŠMT č. 107/2005 o školním stravování se strávník nemůže stravovat v době své nepřítomnosti ve škole (např. v době prázdnin a nemoci). V tomto případě je nárok na odebrání oběda pouze první den. Další obědy je nutné odhlásit, nebo uhradit plnou cenu včetně provozních nákladů a to i v případě, že oběd nebyl odebrán. Tento den je totiž pro strávníka již uzavřen.    Zpět na předchozí stránku